Poklidný obchodní den

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Martin Holman je Equity and Fixed Income Trader J&T banky se zaměřením na obchodování akcií a dluhopisů. Zároveň také vykonává činnost „market makera“ na pražské burze za J&T banku a je odborníkem na psychologii trhu a vyhodnocování ideálních tradingových příležitostí.
Praha nakonec dokázala udržet zelenou nulu. Hlavní zásluhu na pozitivním výsledku měl ČEZ (+0,48 %), nicméně zobchodované objemy byly hluboko pod dlouhodobým průměrem. Ani na rakouských finančních institucích Erste Group (-0,18 %) a VIG (-0,07 %) nebyla aktivita nikterak významná. Doběh výsledkové sezóny, konec měsíce, resp. čtvrtletí, spojený tradičně s nižší dávkou makro dat, spolu se zkráceným týdnem díky velikonočním svátkům vedl jen ke slabé obchodní aktivitě, která ve svém důsledku může vést k jisté formě nervozity či alespoň opatrnosti. Trochu se vymykala domácí Komerční banka (-0,30 %), která hrála prim z pohledu aktivity, ale průměrnými objemy neurazila ani druhá lokální banka Moneta (+0,20 %).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.