Pilulka: Zveřejnění prospektu k úpisu akcií

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Pilulka zveřejnila Prospekt k plánovanému úpisu až 500 000 nových akcií (zhruba 20 % počtu stávajících akcií). Jak již bylo dříve uváděno, tak úpis bude probíhat ve dvou kolech. První kolo (23. 5. - 6. 6.) je určeno pro stávající akcionáře k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií za 450 Kč/akcii. Druhé kolo (8.6. - 22. 6.) bude již bez přednostního práva a bude otevřeno všem investorům s cenovým rozpětím 450-550 Kč/akcii. Společnost chce získané prostředky využít na financování rozvojových aktivit, zejména na posílení pozice na zahraničních trzích (Rakousko, Maďarsko, Rumunsko), na financování rozvoje vlastních IS/IT systémů, na další rozvoj platformy eHealth (Plus Care), na posílení pracovního kapitálu a na financování případných akvizičních aktivit na českém trhu nebo v zahraničí. Management již na květnovém START dni BCPP uvedl, že očekává provozní zisk EBITDA za rok 2023 ve výši -8 mil. Kč a následný růst na +156 mil. Kč v roce 2026. Podobné plány společnost představila již při svém IPO v roce 2020.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.