Akcie, stavební pozemky a start-upy nabízí nejzajímavější zhodnocení

5-minutové čtení

Nejzajímavější zhodnocení čeští dolaroví milionáři očekávají od stavebních pozemků, zahraničních i českých akcií a od investic do start-upů. Důležité je investovat pravidelně a dlouhodobě, alespoň to vyplývá z výsledků desátého ročníku unikátního výzkumu českých a slovenských dolarových milionářů, J&T BANKA Wealth Report 2020. I přes celosvětovou pandemii vidí dolaroví milionáři současnou ekonomickou situaci v tuzemsku jako příležitost.

Přibližně třetina bohatých (32 % v ČR, 38 % v SR) označila zahraniční akcie za zajímavou investici, na Slovensku dokonce za nejatraktivnější investici současnosti. Globální finanční stimuly a jarní propady pak přinesly příležitosti k posílení pozic také na pražské burze, každý desátý český dolarový milionář označil akcie českých firem za atraktivní investici.

„Rekordně velké a promptně zavedené fiskální a monetární stimuly napomohly k velmi rychlému návratu akciových trhů z březnového „korona dna“ zpět do býčího trhu a následnému vymazání veškerých ztrát spojených s pandemií u mnohých akciových indexů. Navíc dosažení historických maxim již na konci léta a očekávání vysoké míry zásahů centrálních bank do trhu s tolerováním vyšší inflace podobně jako expanzivní fiskální politika podporují očekávané zhodnocení u akcií i do budoucna, vysvětluje historicky nejlepší umístění zahraničních akcií, Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky.

Necelých třicet procent českých dolarových milionářů zmínilo také investice do start-upů. Je vidět, že naši úspěšní jsou podnikatelé a chtějí využít příležitostí, které krize přinesla. Ať už jde o možnosti rozvoje stávajících odvětví či podporu zcela nových nápadů a oborů, možnost být u rozjezdu něčeho velkého si jako investoři nenechají utéct. Zvláště když nový „průmysl“ může být nápomocen k požadované restrukturalizace tuzemského hospodářství.Milionáři si uvědomují, že stojíme na prahu zcela nové éry, která bude hnána vyšší poptávkou i po reálných aktivech jako způsobu zajištění hodnoty bohatství. I proto patří stavební pozemky mezi aktiva, která si za posledních deset let udržela u dolarových milionářů očekávání jednoho z nejzajímavějších zhodnocení (41 % v ČR, 37 % v SR). Zemědělské půdě pak fandí přibližně pětina českých i slovenských bohatých. Také oblíbené rezidenční nemovitosti se nadále drží na předních místech, i když jejich atraktivita mírně poklesla.

„Vysvětlením může být předchozí příliš prudký růst cen a letošní riziko výpadku nájmů, které mohou snížit návratnost investice. I tak stále čtvrtina českých a 28 % slovenských dolarových milionářů od rezidenčních nemovitostí očekává zajímavý výnos. Na atraktivitě rezidenčním nemovitostem do budoucna přidává vedle dlouhodobě nízkých úrokových sazeb také neoslabující poptávka a nedostatek volných bytů a domů na trhu. To je způsobeno především administrativní a časovou náročností získání stavebního povolení. V této oblasti patří naše země mezi ty nejhorší v Evropě,“ doplňuje Sklenář.

Zvýšenému zájmu se dostalo v obou zemích rovněž zlatu (20 % v ČR, 23 % v SR) a obecně drahým kovům, které dále zahrnují stříbro a platinu, či drahokamům (8 % v ČR, 10 % v SR). Celosvětově uvolněná měnová politika a „řešení“ velkých fiskálních deficitů prostřednictvím kvantitativního uvolňování bude ovlivňovat hodnotu peněz. Zlato, které je dlouhodobě vnímáno jako udržitel hodnoty, je tak jasnou volbou pro mnoho investorů v nejisté době.

Největší meziroční propad v očekávání nejzajímavějšího zhodnocení zažily v Česku i na Slovensku korporátní dluhopisy (11 % v ČR, 13 % v SR). Jejich atraktivitu v očích investorů snižují klesající úrokové sazby a také nové zkušenosti, že nejde o naprosto bezrizikový nástroj. Nemalou úlohu sehrála rovněž média, která v posledním roce referovala o korporátních bondech spíše negativně, či kauzy společností Zoot nebo Arca. Mnohem více než dříve se proto investoři nyní zajímají o kvalitu emitentů.Čtyřicet procent českých a více než polovina slovenských dolarových milionářů investuje dlouhodobě a pravidelně, v případě jarních propadů na trhu se nenechali znepokojit a jednoduše dodrželi původní investiční plán. Přibližně čtvrtina dolarových milionářů tvrdí, že se nenechala strhnout ani výprodeji jiných investorů a při pokleslých cenách se snažila naopak dokupovat. Pětina přiznává, že výkyvů na finančních trzích aktivně využila, naopak přibližně 10 % bohatých své pozice opustilo a stáhlo se z některých trhů a investic. Asi čtvrtina dolarových milionářů zůstala trpělivá a nedělala nic. Je vidět, že od posledních masivních propadů trhu v roce 2008 se dolaroví milionáři mnohé naučili a byli tak na tuto krizi mnohem lépe připraveni. S nadsázkou by se dalo říci, že investičně dospěli. Ke klidné reakci, jak shodně všichni přiznávají, jim také napomohli privátní bankéři.

Kdo jsou dolaroví milionáři?

Dolaroví milionáři jsou v obou zemích na svém vrcholu a plně aktivní. Průměrně jim je v České republice 54 let. S narůstajícím věkem první generace polistopadových úspěšných dochází v čím dál větší míře k předávání rodinného bohatství mladším generacím. Ať už potomci rozjíždějí vlastní byznys, nebo se zapojují do řízení toho rodinného, začínají tvořit novou generaci dolarových milionářů mladších třicátníků.

Oproti zahraniční jsou naši dolaroví milionáři stále aktivními podnikateli a nacházejí se ve fázi budování rodinného bohatství. I přes narůstající věk jsou naši úspěšní pracovně velmi aktivní a nejvíce jich zastává pozici majitele či jednatele firmy (v ČR 57 %, v SR 64 %), vedoucího pracovníka (11 % v ČR, 6 % v SR) nebo osoby samostatně výdělečně činné (10 % v ČR, 3 % v SR). Zejména na Slovensku jsme pak svědky nárůstu penzistů mezi dolarovými milionáři (15 %).

Svět dolarových milionářů je i nadále světem mužským, i když došlo meziročně k nárůstu žen mezi našimi bohatými. Dlouhodobě lze vypozorovat, že ve vodách našich úspěšných se nachází přibližně 10 % žen.

O J&T BANKA WEALTH REPORT 2020:

Průzkum, který probíhal mezi červencem až zářím 2020, provedla J&T Banka ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd. Cílem průzkumu bylo zmapovat investiční chování a životní styl dolarových milionářů, tedy těch, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně 1 milion USD. Do průzkumu se zapojilo celkem 275 respondentů z řad dolarových milionářů (175 Čechů a 100 Slováků). Data byla sbírána pomocí on-line dotazování. Kvalitativní pohled doplnily hloubkové rozhovory s 20 respondenty (15 v České republice, 5 na Slovensku).