Mimoriadne valné zhromaždenie TMR

2-minutové čtení


Pozývame vás na mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., ktoré sa bude konať 22.8.2013 o 11:00 hod. v hoteli Holiday Village Tatralandia. V prípade, že ste akcionár a máte záujem zúčastniť sa valného zhromaždenia, stačí ak sa pri registrácii preukážete občianskym preukazom.

Hlavným programom valného zhromaždenia bude hlasovanie o zmene štruktúry financovania spoločnosti TMR a to znížením základného imania TMR a následným vydaním dlhopisov TMR.

Dôvodom a účelom zníženia základného imania spoločnosti TMR je zníženie finančnej angažovanosti akcionárov v kapitálovej štruktúre spoločnosti, ako aj potenciál efektívnejšieho dlhového financovania.

V roku 2009 sme na trh uviedli dva akciové tituly – spoločnosti TMR a BHP (Best Hotel Properties a.s.), pri ktorých sme sa zároveň stali i tvorcami trhu. Kapitálový trh na Slovensku má však svoje obmedzenia a de facto nefunguje. Aj to bol jeden z hlavných argumentov, prečo upraviť štruktúru financovania TMR a to prostredníctvom korporátnych dlhopisov. Emisia dlhopisov TMR prinesie klientom atraktívny fixný výnos.

Zníženie základného imania sa po schválení návrhu vykoná znížením menovitej hodnoty akcií, na ktoré je rozvrhnuté základné imanie spoločnosti, t.j. znížením menovitej hodnoty všetkých (tzn. 6 707 198 kusov) akcií so súčasnou menovitou hodnotou 33 EUR na menovitú hodnotu týchto akcií po znížení 7 EUR. Zdroje získané zo zníženia základného imania spoločnosti v celkovej výške 174 387 148 EUR sa vyplatia akcionárom. Na jednu akciu bude vyplatená suma 26 EUR.

S ohľadom na rast, obchodnú výkonnosť spoločnosti TMR a jej celkovú históriu sa neočakáva, že by hodnota akcie klesla o viac ako je nominálna hodnota ceny akcie.

Ide o štandardnú biznis transakciu, pričom táto zmena v štruktúre financovania spoločnosti TMR neprinesie jej akcionárom žiadne straty. Dostanete vyplatenú časť hodnoty akcií, za ktorú si môžete nakúpiť dlhopisy spoločnosti TMR s fixným výnosom. Celkový objem emisie bude v objeme 180 000 000 EUR, pričom pôjde o cenný papier vo forme dlhopisu na doručiteľa s minimálnou menovitou hodnotou 1 000 EUR. Dlhopisy budú obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave.

Viac informácií o valnom zhromaždení nájdete aj TU. O detailoch k emisii dlhopisov TMR vás budeme dostatočne včas informovať.