Skupina J&T Finance Group vykázala ke konci roku 2014 bilanční sumu ve výši 9,4 miliardy eur

1-minutové čtení


Bilanční suma skupiny J&T Finance Group SE dosáhla ke konci roku výše 9,4 mld. EUR, což představuje 12% meziroční nárůst. Nárůst bilance byl způsoben zejména přijatými klientskými vklady, které meziročně stouply o 17 % na úroveň 7,5 mld. EUR. Hodnota vlastního kapitálu skupiny k 31. 12. 2014 činila 1,032 mld. EUR. Vyplývá to z auditovaných konsolidovaných výsledků (IFRS).

Za rok 2014 skupina více než zdvojnásobila čistý úrokový výnos, který dosáhl úrovně 311,7 mil. EUR. Čistý výnos z poplatků a provizí pak na konci roku činil 57,4 mil. EUR. Prudký nárůst čistých úrokových i poplatkových výnosů zapříčinila nejen akvizice Poštové banky, ale především organický růst J&T BANKY, která za rok 2014 vykázala čistý zisk ve výši 1,342 mld. CZK (meziroční nárůst o 26 %).

Dostatek kapitálu a nárůst bilance se pak pozitivně odrazil ve výši poskytnutých úvěrů. Těch skupina v loňském roce profinancovala za více než 5,3 mld. EUR (21% meziroční nárůst). Skupina J&T Finance Group SE po tvorbě opravných položek a rezerv dosáhla za rok 2014 čistého zisku ve výši 62 mil. EUR.