Skupina J&T FINANCE GROUP SE uzavřela rok 2023 s rekordním ziskem 278,7 milionu eur

1-minutové čtení

Bankovní holding J&T FINANCE GROUP SE uzavřel rok 2023 s historicky nejvyšším čistým ziskem v celkové výši 278,7 milionu eur (+71 %). Hlavními důvody úspěchu byl nárůst čistých úrokových výnosů a navýšení objemu obhospodařovaného majetku, který koncem roku činil 7 miliard eur (+28,2 %), což se kladně promítlo do výnosů z poplatků. Bilanční suma skupiny přesáhla 17 miliard eur (+16 %).


Nejrychleji rostoucí kategorií spravovaného majetku se staly fondy tažené zejména fondem J&T ARCH INVESTMENTS. Ten ke konci roku dosáhl objemu aktiv 2,23 miliardy eur a stal se tak největším fondem nejen mezi fondy kvalifikovaných investorů v Česku a na Slovensku, ale i největším ze všech fondů vůbec.

Na dosaženém zisku v roce 2023 měl zásadní vliv segment bankovnictví, který těžil zejména z úrovně úrokových sazeb na českém a slovenském trhu. J&T BANKA tak přispěla čistým ziskem 224,6 milionu eur a hlásí historicky nejvyšší výsledek od svého založení. Pro porovnání v roce 2022 byl čistý zisk banky 137,6 milionu eur.

V průběhu minulého roku skupina úspěšně rozšířila své působení na mezinárodních trzích. Právě prostřednictvím J&T BANKY vydala v říjnu eurodluhopisy v hodnotě 120 milionů eur a pokračovala v expanzi bankovnictví otevřením čistě digitální J&T Direktbank v Německu, která v prvním roce provozu získala od 20 tisíc klientů vklady na úrovni 800 milionů eur.

Skupina také v loňském roce ukončila  prodejem dceřiné banky své aktivity na ruském trhu a plně tak tento trh opustila. I nadále se skupina bude zaměřovat na poskytování atraktivních investičních produktů a propojování kapitálu s novými příležitostmi v dynamicky se měnícím globálním prostředí.