Informace trvale přístupné spotřebiteliÚvěr jiný, než na bydlení | půjčka

Reprezentativní příklad pro úvěr jiný než na bydlení:
(Všechny reprezentativní příklady vycházejí z předpokladu, že měsíc únor má 28 kalendářních dnů)

Úvěr: 6.000.000 Kč
Doba trvání úvěru: 12 měsíců
Typ a výše sazby: pevná úroková sazba ve výši 3,80 % p.a.
Splácení: 

  • jistina – měsíční splátka jistiny úvěru ve výši 500.000 Kč (tedy celkem 12 splátek),
  • úroky – jednorázová splátka ke dni splatnosti úvěru, tj. s poslední splátkou úvěru (celkem tedy 1 splátka).

Poplatek za sjednání úvěru: 20.000 Kč,
žádný poplatek za správu úvěru, žádné zajištění není vyžadováno.

RPSN je 4,418 % a celková částka splatná spotřebitelem 6.143.005,48 Kč.


Úvěr na bydlení | hypotéka

Reprezentativní příklad pro úvěr na bydlení:
(Všechny reprezentativní příklady vycházejí z předpokladu, že měsíc únor má 28 kalendářních dnů)

Úvěr 40.000.000 Kč
Doba trvání úvěru: 17 měsíců
Typ a výše sazby: pevná úroková sazba ve výši 5,00 % p.a. fixovaná na období prvního roku trvání úvěrové smlouvy
Splácení: jak úrok, tak i jistina úvěru jsou jednorázově splatné ke dni splatnosti (tak jak je stanoveno ve smlouvě) (celkem tedy 1 splátka)

Poplatek za poskytnutí úvěru: 80.000 Kč a další poplatky spojené s úvěrem, které jsou součástí celkových nákladů úvěru:

  • správní poplatky za vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 4 000 Kč,
  • doložení listu vlastnictví 2x100 Kč,
  • ověření podpisů na zástavních smlouvách 1x30 Kč,
  • poplatky za výpisy prokazující neexistenci zástavního práva k věci hromadné – závodu klienta ve výši 363 Kč;

RPSN činí 5,15 % a celková částka splatná spotřebitelem 42.911.990,26 Kč (za předpokladu, že se úroková sazba po celou dobu trvání úvěrového vztahu nezmění a cena poplatků výše uvedených nebude navýšena).

Reprezentativní příklad nezahrnuje náklady na pojištění zástavy (nemovitosti), jejich výše nám není známa. Tyto náklady bude klient platit příslušné pojišťovně, u které si pojištění sjedná.


Specifika

Výše uvedené úvěry mohou využívat pouze fyzické osoby. Jejich poskytnutí podmiňujeme splněním podmínek úvěru včetně doložení účelu, pro který chcete úvěr čerpat.