Navigace

Fondy J&T LIFE

Do jakých fondů J&T LIFE můžete investovat?

Marek Janečka

manažer fondu

„J&T LIFE nabízí tři různé cílové horizonty – 2025, 2030, 2035. Klient si sám zvolí takový investiční horizont, který mu vyhovuje. Relevantní měsíční investice je uváděna tak, aby klient pravidelným investováním dosáhl v cílovém roce významné částky.“

Zaměření fondu Investiční horizont Minimální relevantní investice (CZK měsíčně) Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od zahájení činnosti
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 7 let 3000 CZK 1.1456 27.6.-30.6.2020 2,31 % p.a.
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 12 let 3000 CZK 1.1452 27.6.-30.6.2020 2,30 % p.a.
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 17 let 3000 CZK 1.1422 27.6.-30.6.2020 2,25 % p.a.
Spočítejte si své zhodnocení

Co jsou fondy životního cyklu?

Fondy životního cyklu vám umožňují vytvořit dlouhodobé rezervy k předem stanovenému datu v budoucnu. Když děti dostudují nebo když budete chtít odejít do důchodu.

Fondy pracují na bázi pravidelného měsíčního odkládání peněz a usilují o maximalizaci výnosu z těchto úspor. Prostředky přitom máte kdykoliv k dispozici pro případ neočekávané události.

 • Stanovený investiční
  horizont
 • Pravidelné odkládání peněz
 • Peníze kdykoliv k dispozici

Proč J&T LIFE?

 • Disciplína je spolehlivější než náhoda.

  Uspořit měsíčně menší částky je mnohem jistější než doufat v mimořádný příjem.

 • Vyšší potenciální výnos

  Přikupováním investic za proměnlivých cen v čase můžete dosáhnout vyššího zhodnocení než při jednorázové investici.

 • Nižší náklady

  Při pravidelném investování můžete lépe řídit efektivitu. Efekt průměrování nákladů umí dodávat 0,5–2% výnosu ročně navíc.

 Daniel Drahotský

Daniel Drahotský

ředitel divize finančních trhů

„Fondy s pravidelným investováním fungují podobně jako koncept tzv. permanentního portfolia. Váha jednotlivých složek portfolia se neustále dorovnává. Prodá se to, co na ceně narostlo. Kupuje se to, co propadlo. Takové fondy mají excelentní poměr výnos/kolísavost. Přitom balancováním portfolia fond nikdy není vydán napospas propadu jednoho trhu.“

Proč investovat pravidelně do fondů J&T LIFE?

Vyšší výnos, nižší riziko.

Portfolio J&T LIFE je pravidelně rebalancované a široce diverzifikované do dluhopisových a akciových fondů. Tím přináší vyšší potenciální výnos než průměrné aktivně spravované portfolio.

Daňová efektivita.

J&T LIFE je daňově výhodnější než stavební spoření, termínovaný vklad nebo životní pojistka.

Peníze kdykoliv k dispozici.

Na rozdíl od důchodového připojištění máte peníze kdykoliv k dispozici.

 Daniel Drahotský

Daniel Drahotský

ředitel divize finančních trhů

„Portfolia J&T LIFE jsou nastavena tak, aby mohla dosahovat výnosů srovnatelných s akciovými trhy. Zároveň jsme je stavěli tak, aby sloužila jako životní jistota. Na rozdíl od termínovaných vkladů, životních pojistek nebo penzijního připojištění budete mít peníze vždy k dispozici pro případ neočekávaných událostí.“

Pojištění vkladů Předčasné ukončení Daňová efektivita Očekávaný realný výnos
Termínované vklady
Stavební spoření
Penzijní připojištění
Kapitálové životní
Fondy životního cyklu (J&T LIFE)

Podílové listy jsou pojištěny pouze v rámci Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Jistina a úroky narozdíl od vkladů státním fondem pojištěny nejsou.

Předčasně ukončit pravidelné investice do fondů lze bez jakýchkoli sankčních poplatků, bez vracení úroků nebo státní podpory a po 3 letech ani bez doplácení daní z výnosu.

Předčasné ukončení penzijního připojištění nebo kapitálového ŽP zničí daňové výhody produktu. Výnosy z podílových fondů jsou po 3 letech osvobozeny od daně zcela.

Vklady a staré penzijní plány možná pokryjí pouze inflaci. Pravidelná investice do fondu životního cyklu s nízkými vnitřními náklady má potenciál dosahovat nejvyšších dlouhodobých výnosů.

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Zaměření fondu Investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 let CZK 2.7005 27.6.-30.6.2020 4,86 % p.a.
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.3947 25.6.-30.6.2020 -9,45 % p.a.
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.4394 27.6.-30.6.2020 4,33 % p.a.
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.3531 27.6.-30.6.2020 3,95 % p.a.
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.4938 27.6.-30.6.2020 3,24 % p.a.
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 10 let CZK 1.1456 27.6.-30.6.2020 2,31 % p.a.
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 15 let CZK 1.1452 27.6.-30.6.2020 2,30 % p.a.
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 20 let CZK 1.1422 27.6.-30.6.2020 2,25 % p.a.
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 0.99 26.6.2020 -0,77 % p.a.
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 1.0425 26.6.2020 3,24 % p.a.