Navigace

J&T OPPORTUNITY CZK OPF

speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond

Informace o fondu

Charakteristika

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Základní údaje k 23.9.2020

Min. investiční horizont (IH) 5 let
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti 29.5.2000
Vlastní kapitál celkem 289 147 215,50 Kč
Aktuální hodnota PL 2,6743 Kč
Změna aktuální hodnoty PL -2,25 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Poplatek za správu 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty minimálně jednou za měsíc

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu PDF
Klíčové informace pro investory PDF
Statut PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE