Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

Udržte si svůj životní standard i v pozdějším věku

Daňově zvýhodněné investiční portfolio, které vám pomůže udržet si životní úroveň i v době, kdy již nebudete ekonomicky aktivní. Tento státem podporovaný způsob „spoření na stáří“ je díky své flexibilitě a dlouhodobosti určen k vytvoření finanční rezervy a nezávislosti v pozdějším věku.

CHCI SE STÁT KLIENTEM →


Jak Dlouhodobý investiční produkt funguje?

Na rozdíl od jiných finančních produktů zaměřených na penzi se Dlouhodobý investiční produkt přizpůsobí přesně vašim potřebám a představám o budoucím zajištění. Není třeba být investičním expertem či mít obavy z dlouhodobého závazku a nepředvídatelných životních situací. Dlouhodobý investiční produkt je zcela flexibilní – o výši investice stejně tak jako o její frekvenci a rozložení, rozhodujete vy. Nechejte pro sebe pracovat čas – dlouhodobým a pravidelným investováním můžete dosáhnout zajímavých výnosů, které vám v pozdějším věku pomohou zachovat si životní úroveň, na kterou jste zvyklí. Nevíte-li si rady, můžete se inspirovat některou z modelových investičních strategií.


Klíčové vlastnosti

 • Investujete podle sebe: Vytvoříte si vlastní investiční strategii podle svých možností, potřeb a představ o své budoucí životní úrovni. Nebo najdete inspiraci v některé z modelových strategií. Jen vy sami rozhodujete o tom, jak si složíte své investiční portfolio, aby vám co nejvíce vyhovovalo.
 • Složené úročení: Veškeré peníze i výnosy zůstávají součástí portfolia a jsou určeny k dalšímu investování a zhodnocování. Tak využijete složeného úročení na maximum.
 • Flexibilita: Investovat lze jednorázově i pravidelně, výši a frekvenci investice si volíte sami. Při nepříznivé životní situaci můžete investování jednoduše omezit nebo přerušit.
 • Variabilita: Investovat můžete do širokého spektra finančních produktů a investičních nástrojů obchodovaných na regulovaných trzích napříč regiony i měnami.
 • Jasný cíl: Díky režimu „60/120“* snadno dosáhnete vytyčeného cíle – finanční nezávislosti v pozdějším věku.
 • Daňová podpora: Příspěvky do produktů „spoření na stáří“ lze odečíst ze základu daně až do souhrnné výše 48 000 Kč za rok, což představuje při 15% zdanění roční daňovou úsporu až 7 200 Kč.
 • Příspěvky zaměstnavatele: Příspěvek zaměstnavatele nepodléhá zdanění ani odvodům sociálního a zdravotního pojištění, pro zaměstnance tak příspěvky představují čistý příjem.

* Pro uplatnění daňové podpory  je nutné při výběru peněz dosažení věku 60 let a uplynutí délky trvání dlouhodobého investičního produktu 120 měsíců (podmínka „60/120“) od založení smlouvy. 


Příklady možného zhodnocení majetku při investici 4 000 Kč/měsíčně

dip

Poznámka: Výše uvedený příklad je hypotetický a slouží zejména pro ilustraci vlivu reinvestice výnosů z investic (tzv. složeného úročení) na výši celkové výše naspořené částky. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit konkrétní produkty, poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Výkonnost (předpokládaný průměrný výnos) byla zvolena pouze jako ilustrativní. Skutečná výkonnost růstové složky se může lišit podle zvoleného investičního nástroje a není tudíž nijak garantována.


Proč si Dlouhodobý investiční produkt založit právě u nás?

Jsme silná a stabilní privátní banka, která má více než 25 let zkušeností s investicemi, správou a zhodnocováním majetku.

 • Investujeme spolu s klienty – svým investičním záměrům věříme natolik, že do nich vkládáme vlastní peníze. Některé příležitosti otevíráme exkluzivně pouze našim klientům.
 • Jsme partnery česko-slovenského byznysu, klientům tak nabízíme jedinečné investiční příležitosti do rozvoje lokálních firem a podnikatelských příběhů.
 • Tým našich expertů se aktivně podílí na vyhledávání vhodných příležitostí a řízení našich investičních strategií.
 • Nemusíte mít zkušenosti s investováním. Vždy máte k dispozici několik modelových investičních strategií, kterými se můžete inspirovat a nastavit si tu svou tak, aby co nejlépe odpovídala vašim představám a potřebám.
 • Nabízené investiční fondy z rodiny J&T se řadí k nejlepším na trhu, pravidelně jsou oceňovány nejen veřejností, ale i odborníky.
 •  V rámci DIP je možné investovat do více než 900 investičních fondů, včetně fondů spravovaných skupinou J&T. Další možností je investice do vybraných dluhopisů v nabídce J&T Banky. Produktové portfolio se bude v následujících měsících rozšiřovat o další investiční nástroje a bankovní vklady. Seznam cenných papírů, do kterých lze aktuálně investovat, naleznete zde
 • Založení a vedení dlouhodobého investičního produktu je zdarma.

Jak Dlouhodobý investiční produkt využít

Vývoj demografické křivky, míra veřejného zadlužení a snižující se objem příjmů do státní pokladny ukazují, že se do budoucna nelze spoléhat na současný penzijní systém a starobní důchod. Do roku 2050 se v České republice počet lidí ve věku 65+ zvýší o 40 %. Počet seniorů tak z dnešních 2,1 milionu stoupne na 3,1 milionu. Senioři tak budou pravděpodobně tvořit více než 31 % české populace. Za stejné období klesne výše starobního důchodu v porovnání s průměrnou mzdou, z dnešních 45 % na 30 %. Pro udržení odpovídající životní úrovně je nutné vytvořit si dostatečnou finanční rezervu.

Jakou máte představu o své penzi?

Aktuální věk

Průměrná délka důchodu

Měsíční renta v současných cenách

Celková potřebná částka v současných cenách

Očekávaný průměrný roční výnos/
výše dnešní měsíční investice
2 %3 %5 %7 %
60 let16,7 let20 000 Kč4 480 000 Kč71 058 Kč69 300 Kč65 876 Kč62 576 Kč
50 let15,6 let20 000 Kč5 220 000 Kč24 891 Kč22 998 Kč19 529 Kč16 469 Kč
40 let15,0 let20 000 Kč6 290 000 Kč16 177 Kč14 103 Kč10 562 Kč7 765 Kč
30 let14,7 let20 000 Kč7 700 000 Kč12 674 Kč10 383 Kč6 778 Kč4 275 Kč
20 let12,0 let20 000 Kč7 890 000 Kč9 021 Kč6 919 Kč3 894 Kč2 080 Kč
* Ilustrativní příklad počítá s požadovanou měsíční rentou po dobu důchodu ve výši 20 000 Kč v současných cenách. Výpočet celkové požadované sumy úspor zohledňuje průměrnou roční inflaci ve výši 2,25 % a je uvedený také v současných cenách. Odchod do důchodu je plošně určen ve věku 65 let, přičemž průměrná délka důchodu vychází ze statistik dožití, uváděných ČSÚ.

Nejvhodnějším přístupem k dlouhodobému investičnímu produktu je pravidelné investování. Čím dříve začnete investovat, tím většího efektu můžete dosáhnout. Na počátku investičního cyklu budou investice na zajištění stáří tvořit jen zanedbatelnou část majetku. S přibývajícím věkem, měnícími se potřebami a rostoucím efektem pravidelných investic, bude spoření na stáří tvořit čím dál významnější část vašeho portfolia.


Založte si Dlouhodobý investiční produkt u nás

Jste již klientem J&T Banky? Pro založení Dlouhodobého investičního produktu kontaktujte svého bankéře, případně se obraťte na naše klientské centrum.

Ještě nejste naším klientem? Klikněte na následující odkaz a založte si Dlouhodobý investiční produkt pohodlně online.

Založit online


Nejčastěji se ptáte

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

**Nedodržení zákonných podmínek může vést k povinnosti navrácení daňové podpory. 


Důležité upozornění: Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem Banky k uzavření smlouvy a Banka není na jeho základě povinna vstoupit s jakoukoli osobou do smluvního vztahu nebo poskytnout jakoukoli službu. Toto sdělení není nabídkou ke koupi či úpisu investičních nástrojů, nýbrž představením DIP jako specifického produktu, do jehož investiční složky může klient nabývat konkrétní investiční nástroje podle své volby. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Banka upozorňuje investory s jinou než domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nedochází k propagaci konkrétních investičních nástrojů, a tudíž nebyl zohledněn cílový trh. 

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů, které Banka nabízí a klient je může podle své volby do investiční složky DIPu nabývat, může být Banka, dceřiná společnost Banky nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce takového investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej takového investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.