Dluhopisy

Příležitost investovat i podílet se na výjimečných projektech

Dluhopisy jsou investiční příležitostí, prostřednictvím které se můžete stát součástí zajímavých projektů. Jakých přesně, to se dočtete v detailním popisu každého dluhopisu.

Chci se stát klientem

Investování do dluhopisů s J&T

  • Na trh jsme pomohli umístit už více než 100 emisí podnikových dluhopisů v korunách, eurech nebo amerických dolarech.
  • Spolupracujeme výhradně s emitenty, které dobře známe, a věříme, že jsou schopni včas a v plné míře splácet své závazky.
  • Společnosti, jejichž dluhopisy nabízíme, jsou špičky ve svém oboru. Nákupem dluhopisů se tak můžete podílet na významných změnách na trhu.
  • Jsme profesionální obchodník s cennými papíry a dluhopisy od vás buď rovnou odkoupíme, nebo je prodáme na burze – vždy za podmínek, které pro vás budou v daný moment nejlepší.
  • Jsme transparentní a na výši poplatků spojených s vaším obchodem vás vždy včas upozorníme.

J&T Banka Bond Index

Abychom vám zjednodušili sledování dluhopisů, vytvořili jsme unikátní index českého dluhopisového trhu. V současnosti J&T Bond Index zahrnuje 52 dluhopisových emisí v celkovém objemu nad 200 mld. korun. 


Přehled dluhopisů

* Uvedené ceny jsou indikativní ceny v rámci sekundárního obchodování. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.