Dluhopisy

Proč investovat do dluhopisů?

Dluhopisy nabízí zpravidla vyšší výnos než termínované vklady. Přitom nejsou tolik rizikové jako například akcie. Dluhopisy, nebo také obligace jsou cenné papíry, zpravidla veřejně obchodované na burze a proto je můžete kdykoliv prodat. Peníze z prodeje můžete mít k dispozici během několika dnů.

 • Pravidelný
  výnos
 • Omezené
  riziko
 • Peníze rychle
  k dispozici
 Daniel Drahotský

Daniel Drahotský

ředitel divize finančních trhů

„Dluhopisy jsou vhodné pro diverzifikaci rizika portfolia. Jako investor si můžete pořídit řadu různých dluhopisů. Znáte konkrétního emitenta - firmu nebo stát a víte, jakým způsobem vyplácí z dané investice výnos. Emitent dluhopisu o sobě v průběhu trvání dluhopisu povinně vydává podrobné finanční zprávy. Máte tak k dispozici pravidelné a detailní informace.“

Proč dluhopisy od J&T Banky?

Možností investovat jsou miliony. Milionových příležitostí je jen pár.

 • Detailní znalost emitentů

  Dluhopisy v naší nabídce obsahují typicky investiční nápady skupiny J&T nebo jejích tradičních partnerů. Často jsme u jejich vzniku a sledujeme je dlouhodobě. Od developerských projektů přes energie až po letectví.

 • Transparentní cena

  Námi nabízené dluhopisy jsou veřejně obchodované na burze a je u nich pravidelně a transparentně stanovovaná cena.

 • Kdykoliv je od vás odkoupíme

  Jsme profesionální obchodník s cennými papíry a umíme vám jednoduše zajistit odkup vaší investice.

 Daniel Drahotský

Daniel Drahotský

ředitel divize finančních trhů

„Dluhopisy mají definovaný pravidelný výnos s předem stanovenou sazbou, buď pevně danou, nebo navázanou na vývoj různých veličin (např. inflace, výše úrokových sazeb…). Dluhopisy můžete kdykoliv prodat a tak sami aktivně rozhodovat o výnosu a míře rizika. Dluhopisy se také liší termínem splatnosti. Ta bývá typicky 3-5 let. Investory vždy zajímá hodnota výnosu do splatnosti.“

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
JTFG IV 5,20 % /17 15.9.2017 3 000 000 CZK 16.2.2017 100,000 % 101,500 % 2,55 % CZ0000000492
CPI 5,85 %/ 2018 16.4.2018 1 000 EUR 16.2.2017 102,000 % 104,000 % 2,33 % SK4120010653
EPH 4,2% / 2018 29.6.2018 1 000 EUR 16.2.2017 101,500 % 102,503 % 2,32 % SK4120010836
JOJ Media House 6,30/2018 15.8.2018 1 000 EUR 16.2.2017 103,500 % 104,500 % 3,14 % SK4120009382
EPHFIN 4.2 09/30/18 30.9.2018 1 000 CZK 16.2.2017 102,500 % 103,500 % 1,99 % CZ0003513012
JTSEC 6,25% / 2018 22.10.2018 3 000 000 CZK 16.2.2017 103,000 % 104,000 % 3,79 % CZ0000000526
JTFG V 5,25 %/18 12.12.2018 1 000 EUR 16.2.2017 102,000 % 103,000 % 3,52 % SK4120010372
TMR I 4,50% / 2018 17.12.2018 1 000 EUR 16.2.2017 101,000 % 103,000 % 2,80 % SK4120009606
JTFG VI 3,8 %/19 29.10.2019 1 000 EUR 16.2.2017 101,500 % 102,500 % 2,83 % SK4120011628
JTFG VII 3,00/19 25.11.2019 3 000 000 CZK 16.2.2017 99,000 % 100,000 % 3,00 % CZ0003515199
CPI 5,00/2020 26.2.2020 1 000 EUR 16.2.2017 99,500 % 101,500 % 4,46 % SK4120011487
EPH 3,50/20 9.6.2020 1 000 CZK 16.2.2017 99,000 % 100,000 % 3,53 % CZ0003515413
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 16.2.2017 102,000 % 104,000 % 4,86 % SK4120009614
CPI 5,10% /2021 29.3.2021 1 CZK 16.2.2017 104,000 % 106,000 % 3,55 % CZ0003501868
ESIN 5,00% /2021 24.6.2021 1 000 EUR 16.2.2017 102,000 % 105,000 % 3,73 % SK4120011776
RUSTONKA 0,00/21 13.9.2021 30 000 CZK 16.2.2017 78,174 % 79,174 % 5,18 % CZ0003514861
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 16.2.2017 81,850 % 82,850 % 4,00 % SK4120011222
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 16.2.2017 99,000 % 100,000 % 4,49 % SK4120011883
CPI 5,00/2022 29.9.2022 1 000 EUR 16.2.2017 99,500 % 100,500 % 4,96 % SK4120012097
CPI 4,65% /2022 6.11.2022 1 CZK 16.2.2017 104,000 % 105,000 % 3,67 % CZ0003502957
BIGBOARD 4,50/22 28.11.2022 1 CZK 16.2.2017 102,000 % 103,000 % 3,95 % CZ0003502312
CPI 4,75% /2042 22.8.2042 1 CZK 16.2.2017 102,000 % 103,000 % 4,55 % CZ0003502932
CPI 4,85% /2042 22.8.2042 1 CZK 16.2.2017 102,000 % 103,000 % 4,65 % CZ0003502940

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

 

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KII). Banka investory vyzývá, aby se se statutem a KII seznámili. Statut a KII je k dispozici v českém jazyce na www.jtBanka.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se fondů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtBanka.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 17.1.2017, a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.

Investujte s námi

Založte si smlouvu online nebo vyplňte formulář a ozveme se Vám.

 • Formulář vyplňte kdykoliv a kdekoliv
 • Nemusíte chodit na pobočku do banky
 • Stačí Vám pouze 15 minut Vašeho času

Zanecháním telefonního čísla zároveň souhlasíte se
zpracováním osobních údajů

Zavoláme Vám zpět

Zanechte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme zpět.

 • Zavoláme Vám zpět mezi 8:00 - 20:00

Zanecháním telefonního čísla zároveň souhlasíte se
zpracováním osobních údajů

Nevíte si rady s žádostí?

pomůžeme Vám na čísle

800 707 606

Jsme tu pro Vás každý den mezi 8:00 a 20:00