Navigace

TMR F. CR 4,50/22

Informace o dluhopisu

TMR Finance a.s., vydává čtyřleté zajištěné dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,50 % p. a. Výplata úroku probíhá pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 30 000 CZK, nominální hodnota emise je 1 500 000 000 CZK .

Charakteristika

Dluhopisy vydává nově založená česká společnost TMR Finance ČR, a. s., 100%vlastněná Ručitelem emise, společností Tatry mountain resorts, a.s., (TMR). Skupina TMR patří mezi největší poskytovatele celoročních turistických služeb ve střední a východní Evropě. Svou obchodní činnost zaměřuje na 3 klíčové segmenty: hory a zábavní parky, hotely a realitní projekty.

Základní údaje

Název emise TMR F. CR 4,50/22
Měna emise CZK
Datum emise 07.11.18
Upisovací lhůta od 12. 10. 2018 do 1. 10. 2019
Celkový objem emise 1 500 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 30 000 CZK
Emisní kurz 100%
Úročení 4,50%
Výplata kupónu Pololetně, vždy 7. 5. a 7. 11.
Datum splatnosti 07.11.22
ISIN CZ0003520116
Kotace BCPP

Dokumenty ke stažení

TMR F. CR - Prospekt PDF
TMR F. CR - Infolist PDF

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
EPH 3,50/20 EUR 28.8.2020 1 000 EUR 20.2.2020 100,100 % 101,100 % 1,33 % SK4120012600
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 20.2.2020 104,000 % 105,000 % 0,69 % SK4120009614
J&T E.F.C. 4,75/21 18.10.2021 3 000 000 CZK 20.2.2020 100,500 % 102,500 % 3,21 % CZ0003519944
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 20.2.2020 92,040 % 94,040 % 3,52 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 20.2.2020 99,500 % 100,500 % 4,21 % CZ0000000856
AQUILA RAF 5,25/22 8.7.2022 50 000 CZK 20.2.2020 99,250 % 101,250 % 4,67 % CZ0003522245
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 20.2.2020 100,000 % 101,000 % 3,56 % CZ0003516882
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 20.2.2020 100,500 % 101,500 % 3,87 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 20.2.2020 101,000 % 102,000 % 3,75 % CZ0003520116
J&T EF IV 5,60/22 8.11.2022 3 000 000 CZK 20.2.2020 99,000 % 101,000 % 5,26 % CZ0003522419
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 20.2.2020 101,000 % 103,000 % 2,88 % SK4120013475
ROHLIK FIN. 6,60/23 31.1.2023 10 000 CZK 20.2.2020 98,000 % 100,000 % 6,71 % CZ0003521023
BEACH RES. 7,00/23 8.2.2023 150 000 USD 20.2.2020 98,000 % 102,000 % 6,34 % CZ0000001029
APS FINAN. 5,00/23 22.2.2023 8 855 CZK 20.2.2020 99,000 % 100,000 % 5,06 % CZ0003518656
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 20.2.2020 99,000 % 100,000 % 5,00 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 20.2.2020 101,500 % 103,500 % 4,10 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 20.2.2020 101,500 % 103,500 % 3,90 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 20.2.2020 99,000 % 100,000 % 4,99 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 20.2.2020 100,000 % 102,000 % 4,45 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 20.2.2020 100,500 % 101,500 % 4,90 % CZ0000001086
TD GAMA 5,25/23 11.12.2023 10 000 CZK 20.2.2020 101,000 % 103,000 % 4,38 % CZ0003520520
Fidurock 5,60/24 30.1.2024 10 000 CZK 20.2.2020 102,000 % 104,000 % 4,53 % CZ0003520850
NATLAND R. 5,47 /24 27.5.2024 10 000 CZK 20.2.2020 101,000 % 103,000 % 4,74 % CZ0003521643
EMG 4,90/2024 29.5.2024 1 000 EUR 20.2.2020 100,500 % 102,500 % 4,30 % SK4000015210
SAZKA GR. 5,20/24 23.9.2024 10 000 CZK 20.2.2020 101,750 % 102,750 % 4,58 % CZ0003522930
JTFG X 4,75/24 14.10.2024 3 000 000 CZK 20.2.2020 100,000 % 101,000 % 4,59 % CZ0003520447
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 10 000 CZK 20.2.2020 75,390 % 76,890 % 5,61 % CZ0003520793
HEUREKA 5,25/25 14.2.2025 10 000 CZK 20.2.2020 99,000 % 101,000 % 5,08 % CZ0003523920
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 20.2.2020 99,000 % 100,000 % 5,32 % CZ0003518649

zobrazit více

zobrazit méně

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

 

Toto sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá dohledu ČNB. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Banka upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny v sekci investiční služby.  

Jak investovat