Navigace

EPH 3,50/2020 EUR

Informace o dluhopisu

EPH Financing SK, a.s. vydává emisi o celkové hodnotě 75 mil. EUR splatnou v roce 2020. Dluhopisy s nominální hodnotou 1 000 EUR nabízí pololetně vyplácený úrok ve výši 3,50 %. Dluhopisy jsou zajištěné finanční zárukou mateřské společnosti, kterou je Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH).

Charakteristika

Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) je přední středoevropská energetická skupina, působící převážně v České republice, na Slovensku, v Německu, v Polsku a od roku 2015 také na anglickém a italském trhu. Jedná se o vertikálně integrovanou utilitu zahrnující kompletní řetězec činností v odvětví energetiky. EPH je lídrem plynárenského sektoru na Slovensku. Současně je zde největším výrobcem elektřiny, druhým největším v ČR a pátým největším italským výrobcem elektřiny.

Základní údaje

Název emise EPH 3,50/2020 EUR
Měna emise EUR
Datum emise 28.2.2017
Upisovací lhůta 12 měsíců od data emise
Celkový objem emise 75 000 000 EUR
Jmenovitá hodnota dluhopisu 1 000 EUR
Emisní kurz 100 %
Úrok 3,50 % p.a.
Výplata kupónu pololetně, vždy 28.2. a 28.8.
Datum splatnosti 28.8.2020
ISIN SK4120012600
Kotace BCPB

Dokumenty ke stažení

Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – prospekt PDF
Dluhopisy EPH 3,50/20 EUR - Infolist PDF

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
JTFG VII 3,00/19 25.11.2019 3 000 000 CZK 15.10.2019 99,500 % 100,500 % -1,71 % CZ0003515199
EPH 3,50/20 9.6.2020 1 000 CZK 15.10.2019 99,500 % 101,500 % 1,16 % CZ0003515413
EPH 3,50/20 EUR 28.8.2020 1 000 EUR 15.10.2019 100,500 % 102,500 % 0,59 % SK4120012600
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 15.10.2019 103,750 % 104,750 % 2,27 % SK4120009614
ESIN 5,00% /2021 24.6.2021 1 000 EUR 15.10.2019 100,000 % 102,000 % 3,74 % SK4120011776
J&T E.F.C. 4,75/21 18.10.2021 3 000 000 CZK 15.10.2019 98,000 % 100,000 % 4,81 % CZ0003519944
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 15.10.2019 90,900 % 92,900 % 3,50 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 15.10.2019 99,500 % 101,500 % 3,77 % CZ0000000856
AQUILA RAF 5,25/22 8.7.2022 50 000 CZK 15.10.2019 99,000 % 101,000 % 4,84 % CZ0003522245
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 15.10.2019 97,750 % 99,750 % 4,09 % CZ0003516882
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 15.10.2019 99,500 % 101,500 % 3,94 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 15.10.2019 101,000 % 103,000 % 3,49 % CZ0003520116
J&T EF IV 5,60/22 8.11.2022 3 000 000 CZK 15.10.2019 98,000 % 100,000 % 5,66 % CZ0003522419
BIGBOARD 4,50/22 28.11.2022 1 CZK 15.10.2019 99,750 % 101,750 % 3,90 % CZ0003502312
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 15.10.2019 100,000 % 103,000 % 2,99 % SK4120013475
ROHLIK FIN. 6,60/23 31.1.2023 10 000 CZK 15.10.2019 99,000 % 101,000 % 6,35 % CZ0003521023
BEACH RES. 7,00/23 8.2.2023 150 000 USD 15.10.2019 98,000 % 102,000 % 6,42 % CZ0000001029
APS FINAN. 5,00/23 22.2.2023 8 855 CZK 15.10.2019 98,000 % 100,000 % 5,06 % CZ0003518656
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 15.10.2019 99,000 % 101,000 % 4,68 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 15.10.2019 101,500 % 103,500 % 4,22 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 15.10.2019 102,500 % 105,500 % 3,41 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 15.10.2019 98,000 % 100,000 % 5,00 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 15.10.2019 100,500 % 102,500 % 4,36 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 15.10.2019 99,500 % 101,500 % 4,94 % CZ0000001086
TD GAMA 5,25/23 11.12.2023 10 000 CZK 15.10.2019 99,000 % 101,000 % 4,94 % CZ0003520520
Fidurock 5,60/24 30.1.2024 10 000 CZK 15.10.2019 101,000 % 103,000 % 4,87 % CZ0003520850
NATLAND R. 5,47 /24 27.5.2024 10 000 CZK 15.10.2019 99,000 % 101,000 % 5,29 % CZ0003521643
EMG 4,90/2024 29.5.2024 1 000 EUR 15.10.2019 102,000 % 104,000 % 3,98 % SK4000015210
SAZKA GR. 5,20/24 23.9.2024 10 000 CZK 15.10.2019 101,000 % 103,000 % 4,57 % CZ0003522930
JTFG X 4,75/24 14.10.2024 3 000 000 CZK 15.10.2019 98,000 % 100,000 % 4,84 % CZ0003520447
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 10 000 CZK 15.10.2019 71,970 % 73,970 % 6,00 % CZ0003520793
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 15.10.2019 99,000 % 102,000 % 4,88 % CZ0003518649

zobrazit více

zobrazit méně

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

 

Toto sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá dohledu ČNB. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Banka upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny v sekci investiční služby.  

Jak investovat