EPH 3,50/2020 | J&T Banka
Navigace

EPH 3,50/2020

Informace o dluhopisu

EPH Financing CZ vydává emisi o celkové hodnotě 2 mld. CZK splatnou v roce 2020. Dluhopisy s nominální hodnotou 1 000 CZK nabízí pololetně vyplácený úrok ve výši 3,50 %. Dluhopisy jsou zajištěné finanční zárukou mateřské společnosti, kterou je Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH).

Charakteristika

Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) je přední středoevropská energetická skupina, působící převážně v České republice, na Slovensku, v Německu, v Polsku a od roku 2015 také na anglickém a italském trhu. Jedná se o vertikálně integrovanou utilitu zahrnující kompletní řetězec činností v odvětví energetiky. EPH je lídrem plynárenského sektoru na Slovensku. Současně je zde největším výrobcem elektřiny, druhým největším v ČR a pátým největším italským výrobcem elektřiny.

 

Základní údaje

Název emise EPH 3,50/2020
Měna emise CZK
Datum emise 9.12.2016
Upisovací lhůta do 30.11.2017
Celkový objem emise 2 000 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 1 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Úrok 3,50 % p.a.
Výplata kupónu pololetně, vždy 9.6. a 9.12.
Datum splatnosti 9.6.2020
ISIN CZ0003515413
Kotace BCPP

Dokumenty ke stažení

Dluhopisy EPH 3,50/20 - Infolist PDF
Dluhopisy EPH 3,50/20 - Prospekt PDF

Informační dokumenty

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Tolerance rizika Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
J&T EF IV 5,60/22 8.11.2022 3 000 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 99,000 % 100,000 % 5,52 % CZ0003522419
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 97,000 % 99,000 % 6,93 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 97,000 % 99,000 % 6,91 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 96,000 % 99,000 % 6,35 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 95,500 % 98,500 % 6,46 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 95,500 % 98,500 % 6,45 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 94,500 % 97,500 % 7,53 % CZ0000001086
EN.-PRO GF 6,50/23 30.10.2023 10 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 96,500 % 99,500 % 7,05 % CZ0003527749
Fidurock 5,60/24 30.1.2024 10 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 94,000 % 98,000 % 7,19 % CZ0003520850
NATLAND R. 5,47 /24 27.5.2024 10 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 92,500 % 96,500 % 7,75 % CZ0003521643
EMG 4,90/2024 29.5.2024 1 000 EUR 4 / 7
12.8.2022 98,500 % 101,500 % 4,02 % SK4000015210
J&TEF CZ V 8,50/27 23.8.2027 10 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 100,000 % 100,000 % 8,50 % CZ0003543092
SAZKA GR. 5,20/24 23.9.2024 10 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 93,000 % 97,000 % 6,86 % CZ0003522930
JTFG X 4,75/24 14.10.2024 3 000 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 92,000 % 96,000 % 6,77 % CZ0003520447
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 10 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 80,500 % 84,500 % 7,45 % CZ0003520793
TRIGEMA REF 5,10/25 27.1.2025 50 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 92,000 % 96,000 % 6,91 % CZ0003529554
HEUREKA 5,25/25 14.2.2025 10 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 90,000 % 94,000 % 8,11 % CZ0003523920
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 88,500 % 92,500 % 8,74 % CZ0003518649
EPH 4,50/25 17.3.2025 10 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 90,500 % 94,500 % 6,85 % CZ0003524464
NUPEH CZ 5,90/25 30.10.2025 10 000 CZK 6 / 7
12.8.2022 71,000 % 77,000 % 15,80 % CZ0003524795
Auctor 5,00/2025 24.11.2025 1 000 EUR 4 / 7
12.8.2022 98,000 % 101,000 % 4,66 % SK4000018149
SAVARIN 0,00/26 12.1.2026 50 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 73,380 % 77,380 % 7,80 % CZ0000001300
ROHLIK FIN.10,00/26 1.2.2026 10 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 100,000 % 101,000 % 9,88 % CZ0003529943
FRAT. FUNDS 5,25/26 21.4.2026 10 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 91,000 % 95,000 % 6,82 % CZ0000001367
ALPHA Q. 5,25/26 22.6.2026 10 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 90,000 % 94,000 % 7,08 % CZ0000001375
3MFUND MSI 5,70/26 21.7.2026 10 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 92,500 % 95,500 % 7,05 % CZ0003533069
JTFG XI. 4,90/26 27.7.2026 3 000 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 88,000 % 92,000 % 7,40 % CZ0003533077
PALE F.F. 5,75/26 12.10.2026 10 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 90,750 % 94,750 % 7,23 % CZ0003534596
JTEF XI 4,25/2027 18.2.2027 100 000 EUR 4 / 7
12.8.2022 95,000 % 100,000 % 4,25 % SK4000020293
JTPEG C.F. 0,00/27 10.5.2027 1 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 66,610 % 69,610 % 7,99 % CZ0003539892
JTGF XIII. 8,25/25 18.7.2025 3 000 000 CZK 4 / 7
12.8.2022 98,500 % 100,500 % 8,21 % CZ0003541237

zobrazit více

zobrazit méně

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.