Navigace

EPH 4,20/2018

Informace o dluhopisu

Energetický a průmyslový holding, a.s., (EPH) je přední středoevropská energetická skupina se dvěma základními pilíři: energetika a plynárenství. Mezi hlavní činnosti patří výroba elektrické energie a tepla v České republice, plynárenství a distribuce elektrické energie na Slovensku. Společnost zaujímá třetí místo v těžbě hnědého uhlí v Německu.

Charakteristika

EPH má vertikálně integrovanou energetickou strukturu, která zahrnuje kompletní řetězec činností daného odvětví. Prostřednictvím SPP Infrastructure je EPH lídrem plynárenského sektoru na Slovensku a klíčovým přepravcem zemního plynu z Ruska do EU. V České republice je EPH díky společnosti EP Energy jeden z nejvýznamnějších výrobců kombinované produkce elektrické energie a tepla v České republice. Emitentem dluhopisů je slovenská společnost EPH FInancing SK, a.s., která je 100% dcerou společnosti EPH. Dluhopisy jsou zajištěné finanční zárukou mateřské společnosti EPH, a.s.

Základní údaje

Název emise EPH 4,20/2018
Měna emise EUR
Datum emise 29.6.2015
Celkový objem emise 75 000 000 EUR
Jmenovitá hodnota dluhopisu 1 000 EUR
Emisní kurz 100 % + AÚV
Úrok 4,20 % p.a.
Výplata kupónu pololetně, vždy 29.6. a 29.12.
Datum splatnosti 29.6.2018
ISIN SK4120010836
Kotace BCPB, volný trh

Dokumenty ke stažení

Dluhopisy EPH 4,20/18 - Infolist PDF
Dluhopisy EPH 4,20/18 – prospekt PDF

Informační dokumenty

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
J&T E.F.C. 4,75/21 18.10.2021 3 000 000 CZK 20.1.2021 100,500 % 102,000 % 2,02 % CZ0003519944
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 20.1.2021 94,500 % 96,500 % 4,15 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 20.1.2021 98,500 % 100,000 % 4,50 % CZ0000000856
AQUILA RAF 5,25/22 8.7.2022 50 000 CZK 20.1.2021 101,000 % 103,000 % 3,13 % CZ0003522245
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 20.1.2021 99,000 % 100,500 % 3,65 % CZ0003516882
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 20.1.2021 100,000 % 101,500 % 3,54 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 20.1.2021 97,000 % 99,000 % 5,15 % CZ0003520116
J&T EF IV 5,60/22 8.11.2022 3 000 000 CZK 20.1.2021 99,000 % 100,500 % 5,37 % CZ0003522419
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 20.1.2021 99,500 % 101,000 % 3,45 % SK4120013475
ROHLIK FIN. 6,60/23 31.1.2023 10 000 CZK 20.1.2021 106,600 % 106,600 % 3,23 % CZ0003521023
APS FINAN. 5,00/23 22.2.2023 6 479 CZK 20.1.2021 99,950 % 102,450 % 3,80 % CZ0003518656
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 20.1.2021 98,500 % 100,000 % 5,06 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 20.1.2021 101,500 % 103,000 % 3,81 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 20.1.2021 102,000 % 103,500 % 3,49 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 20.1.2021 99,500 % 101,500 % 4,39 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 20.1.2021 99,500 % 101,000 % 4,66 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 20.1.2021 97,500 % 99,500 % 5,49 % CZ0000001086
EN.-PRO GF 6,50/23 30.10.2023 10 000 CZK 20.1.2021 104,000 % 106,000 % 4,18 % CZ0003527749
Fidurock 5,60/24 30.1.2024 10 000 CZK 20.1.2021 102,000 % 104,000 % 4,22 % CZ0003520850
NATLAND R. 5,47 /24 27.5.2024 10 000 CZK 20.1.2021 101,000 % 102,500 % 4,71 % CZ0003521643
EMG 4,90/2024 29.5.2024 1 000 EUR 20.1.2021 99,000 % 100,500 % 4,74 % SK4000015210
SAZKA GR. 5,20/24 23.9.2024 10 000 CZK 20.1.2021 102,000 % 104,000 % 4,06 % CZ0003522930
JTFG X 4,75/24 14.10.2024 3 000 000 CZK 20.1.2021 98,000 % 100,000 % 4,75 % CZ0003520447
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 10 000 CZK 20.1.2021 76,600 % 78,600 % 6,35 % CZ0003520793
HEUREKA 5,25/25 14.2.2025 10 000 CZK 20.1.2021 100,000 % 102,000 % 4,76 % CZ0003523920
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 20.1.2021 97,500 % 99,500 % 5,46 % CZ0003518649
EPH 4,50/25 17.3.2025 10 000 CZK 20.1.2021 99,500 % 101,500 % 4,10 % CZ0003524464
NUPEH CZ 5,90/25 30.10.2025 10 000 CZK 20.1.2021 99,000 % 101,000 % 5,74 % CZ0003524795
Auctor 5,00/2025 24.11.2025 1 000 EUR 20.1.2021 98,500 % 100,000 % 5,00 % SK4000018149
SAVARIN 0,00/26 12.1.2026 50 000 CZK 20.1.2021 69,430 % 71,430 % 6,98 % CZ0000001300

zobrazit více

zobrazit méně

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

Jak investovat