NATLAND R. 5,47/24 | J&T Banka
Navigace

NATLAND R. 5,47/24

Informace o dluhopisu

Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (NRIF) vydává pětileté dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,47 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK. Celkový objem emise je 300 mil. CZK s možností navýšení až o 50%.

Charakteristika

Emitent je součástí investiční skupiny Natland Group SE, která na českém a slovenském trhu úspěšně působí od roku 2002. Celková aktiva Natlandu dosáhla v roce 2018 5,1 mld. CZK, obrat společnosti činil 1,3 mld. CZK, skupina má 400 zaměstnanců. Realitní činnost ve skupině Natland zastřešuje Natland Real Estate a.s., patřící mezi 10 největších rezidenčních developerů v ČR. Vedle realit skupina Natland podniká též v oblasti Private Equity (např. EC Financial Services, technologický holding Mind Forge Group SE).

Základní údaje

Měna emise CZK
Datum emise 27.05.19
Upisovací lhůta 12 měsíců od Data schválení prospektu
Celkový objem emise 300 000 000 CZK s možností navýšení na 450 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Úročení 5,47%
Výplata kupónu Pololetně vždy 27.11. a 27.5.
Datum splatnosti 27.05.24
ISIN CZ0003521643
Kotace BCPP
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech <5 let 
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

NATLAND R. - Prospekt PDF
NATLAND R. - Infolist PDF
NATLAND R. 5,47/24 Dodatek k prospektu PDF

Informační dokumenty

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Tolerance rizika Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 98,750 % 99,750 % 5,98 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 98,000 % 100,000 % 5,20 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 97,500 % 99,500 % 6,07 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 95,500 % 98,500 % 6,98 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 95,500 % 98,500 % 6,90 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 95,500 % 98,500 % 7,05 % CZ0000001086
EN.-PRO GF 6,50/23 30.10.2023 10 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 96,500 % 99,500 % 7,19 % CZ0003527749
Fidurock 5,60/24 30.1.2024 10 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 95,000 % 99,000 % 6,60 % CZ0003520850
NATLAND R. 5,47 /24 27.5.2024 10 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 93,500 % 97,500 % 7,40 % CZ0003521643
EMG 4,90/2024 29.5.2024 1 000 EUR 4 / 7
29.11.2022 100,400 % 101,400 % 3,96 % SK4000015210
J&TEF CZ V 8,50/27 23.8.2027 10 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 98,000 % 100,000 % 8,67 % CZ0003543092
SAZKA GR. 5,20/24 23.9.2024 10 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 93,000 % 97,000 % 7,11 % CZ0003522930
JTFG X 4,75/24 14.10.2024 3 000 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 92,500 % 95,500 % 7,37 % CZ0003520447
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 10 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 81,000 % 85,000 % 8,24 % CZ0003520793
TRIGEMA REF 5,10/25 27.1.2025 50 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 92,000 % 96,000 % 7,16 % CZ0003529554
HEUREKA 5,25/25 14.2.2025 10 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 92,000 % 96,000 % 7,37 % CZ0003523920
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 90,500 % 94,500 % 8,08 % CZ0003518649
EPH 4,50/25 17.3.2025 10 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 90,000 % 94,000 % 7,39 % CZ0003524464
NUPEH CZ 5,90/25 30.10.2025 10 000 CZK 6 / 7
29.11.2022 64,000 % 70,000 % 20,96 % CZ0003524795
Auctor 5,00/2025 24.11.2025 1 000 EUR 4 / 7
29.11.2022 97,000 % 100,000 % 5,00 % SK4000018149
SAVARIN 0,00/26 12.1.2026 50 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 72,710 % 76,710 % 8,88 % CZ0000001300
ROHLIK FIN.10,00/26 1.2.2026 10 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 100,000 % 101,000 % 9,85 % CZ0003529943
FRAT. FUNDS 5,25/26 21.4.2026 10 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 89,750 % 93,750 % 7,39 % CZ0000001367
ALPHA Q. 5,25/26 22.6.2026 10 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 90,000 % 94,000 % 7,21 % CZ0000001375
3MFUND MSI 5,70/26 21.7.2026 10 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 90,000 % 94,000 % 7,62 % CZ0003533069
JTFG XI. 4,90/26 27.7.2026 3 000 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 88,000 % 92,000 % 7,57 % CZ0003533077
PALE F.F. 5,75/26 12.10.2026 10 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 90,750 % 94,750 % 7,33 % CZ0003534596
JTEF XI 4,25/2027 18.2.2027 100 000 EUR 4 / 7
29.11.2022 91,500 % 95,500 % 5,46 % SK4000020293
JTPEG C.F. 0,00/27 10.5.2027 1 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 67,750 % 69,750 % 8,49 % CZ0003539892
JTGF XIII. 8,25/25 18.7.2025 3 000 000 CZK 4 / 7
29.11.2022 101,000 % 104,000 % 6,67 % CZ0003541237
CPI FS I 5,25/2025 21.10.2025 1 000 EUR 4 / 7
29.11.2022 98,000 % 100,000 % 5,32 % SK4000021739
CPI FS II 6,00/2027 25.10.2027 1 000 EUR 4 / 7
29.11.2022 98,000 % 100,000 % 6,09 % SK4000021747
CPI FS III 6,50/2029 31.10.2029 1 000 EUR 6 / 7
29.11.2022 100,000 % 102,000 % 6,23 % SK4000021762

zobrazit více

zobrazit méně

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.