Navigace

ROHLIK FIN.6,60/23

Informace o dluhopisu

Rohlik.cz Finance a.s. vydává čtyřleté zajištěné dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,60 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, minimální výše investice do doby schválení Prospektu je 3 mil CZK. Celkový objem emise je 777 mil CZK s možností navýšení až na 1 165 500 000 CZK.

Charakteristika

Emitentem dluhopisů je společnost 
Rohlik.cz Finance a.s. Jediným akcionářem Emitenta je Rohlik.cz investment a.s., ve které je výkonným ředitelem a  zároveň  100% vlastníkem pan Tomáš Čupr. Tato společnost vystupuje v roli Ručitele emise a má 54,9% podíl ve společnosti  Velká pecka s.r.o. (dále Target),  zastřešující  projekt Rohlik.cz.
Rohlik.cz je on-line supermarket s doručením do 120 minut od vytvoření objednávky  (jako jediný na českém trhu se zárukou dodávky ten samý den).  Vznikl v roce 2014 a v současné době zaujímá vedoucí postavení na českém trhu.  

Základní údaje

Název emise ROHLIK FIN.6,60/23
Měna emise CZK
Datum emise 31.1.2019
Upisovací lhůta od 21. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Celkový objem emise 777 000 000 CZK s možností navýšení až na 1 165 500 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Úročení 6,60% p.a.
Výplata kupónu Pololetně vždy 31. 7. a 31. 1.
Datum splatnosti 31.1.2023
ISIN CZ0003521023
Kotace BCPP

Dokumenty ke stažení

Rohlik.cz Finance a.s. - Infolist PDF
Rohlik.cz Finance a.s. - Prospekt PDF

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
JTFG VII 3,00/19 25.11.2019 3 000 000 CZK 17.9.2019 99,500 % 100,500 % 0,27 % CZ0003515199
EPH 3,50/20 9.6.2020 1 000 CZK 17.9.2019 99,500 % 101,500 % 1,40 % CZ0003515413
EPH 3,50/20 EUR 28.8.2020 1 000 EUR 17.9.2019 100,500 % 102,500 % 0,83 % SK4120012600
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 17.9.2019 103,750 % 104,750 % 2,47 % SK4120009614
ESIN 5,00% /2021 24.6.2021 1 000 EUR 17.9.2019 100,000 % 102,000 % 3,80 % SK4120011776
RUSTONKA 0,00/21 13.9.2021 30 000 CZK 17.9.2019 90,270 % 90,270 % 5,23 % CZ0003514861
J&T E.F.C. 4,75/21 18.10.2021 3 000 000 CZK 17.9.2019 98,000 % 100,000 % 4,81 % CZ0003519944
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 17.9.2019 90,650 % 92,650 % 3,50 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 17.9.2019 99,500 % 101,500 % 3,80 % CZ0000000856
AQUILA RAF 5,25/22 8.7.2022 50 000 CZK 17.9.2019 98,000 % 100,000 % 5,24 % CZ0003522245
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 17.9.2019 97,750 % 99,750 % 4,09 % CZ0003516882
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 17.9.2019 99,500 % 101,500 % 3,96 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 17.9.2019 101,250 % 103,250 % 3,43 % CZ0003520116
J&T EF IV 5,60/22 8.11.2022 3 000 000 CZK 17.9.2019 98,000 % 100,000 % 5,67 % CZ0003522419
BIGBOARD 4,50/22 28.11.2022 1 CZK 17.9.2019 99,000 % 101,000 % 4,16 % CZ0003502312
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 17.9.2019 100,000 % 103,000 % 3,02 % SK4120013475
ROHLIK FIN. 6,60/23 31.1.2023 10 000 CZK 17.9.2019 99,000 % 101,000 % 6,36 % CZ0003521023
BEACH RES. 7,00/23 8.2.2023 150 000 USD 17.9.2019 98,000 % 102,000 % 6,43 % CZ0000001029
APS FINAN. 5,00/23 22.2.2023 8 855 CZK 17.9.2019 98,000 % 100,000 % 5,06 % CZ0003518656
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 17.9.2019 99,000 % 101,000 % 4,69 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 17.9.2019 101,500 % 103,500 % 4,24 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 17.9.2019 102,500 % 105,500 % 3,44 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 17.9.2019 98,000 % 100,000 % 5,00 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 17.9.2019 100,500 % 102,500 % 4,37 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 17.9.2019 99,500 % 101,500 % 4,89 % CZ0000001086
TD GAMA 5,25/23 11.12.2023 10 000 CZK 17.9.2019 98,000 % 100,000 % 5,20 % CZ0003520520
Fidurock 5,60/24 30.1.2024 10 000 CZK 17.9.2019 101,000 % 103,000 % 4,89 % CZ0003520850
NATLAND R. 5,47 /24 27.5.2024 10 000 CZK 17.9.2019 99,000 % 101,000 % 5,29 % CZ0003521643
EMG 4,90/2024 29.5.2024 1 000 EUR 17.9.2019 101,000 % 103,000 % 4,23 % SK4000015210
JTFG X 4,75/24 14.10.2024 3 000 000 CZK 17.9.2019 98,000 % 100,000 % 4,84 % CZ0003520447
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 10 000 CZK 17.9.2019 71,630 % 73,630 % 6,00 % CZ0003520793
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 17.9.2019 99,000 % 102,000 % 4,89 % CZ0003518649

zobrazit více

zobrazit méně

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

 

Toto sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá dohledu ČNB. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Banka upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny v sekci investiční služby.  

Jak investovat