Navigace

SG 4,00/2022

Informace o dluhopisu

SAZKA Group Financing a.s. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,00 % p. a. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 1 000 EUR, předpokládaná celková nominální hodnota  emise 200 000 000 EUR. Dluhopisy jsou splatné v roce 2022.

Charakteristika

Skupina SAZKA Group je jedna z největších evropských loterijních a herních skupin. Má podíl ve všech klíčových loteriích v kontinentální Evropě. Je jediným akcionářem české loterijní společnosti SAZKA a.s., a má významné podíly v řecké dominantní loterijní společnosti OPAP, ve společnosti LOTTOITALIA a v Rakouských společnostech  CASINOS AUSTRIA a Österreichische Lotterien.

 

Základní údaje

Měna emise EUR
Datum emise 12.12.2017
Upisovací lhůta do 23.11.2018
Celkový objem emise 200 000 000 EUR
Jmenovitá hodnota dluhopisu 1000 EUR
Emisní kurz 100%
Úročení 4,00%
Výplata kupónu Čtvrtletně (12.3., 12.6., 12.9., 12.12.)
Datum splatnosti 12.12.2022
ISIN SK4120013475
Kotace BCBP
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech <3 roky 
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

SG 4,00/2022 - prospekt PDF
SG 4,00/2022 - infolist PDF

Informační dokumenty

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Tolerance rizika Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 99,500 % 101,000 % -2,11 % CZ0000000856
AQUILA RAF 5,25/22 8.7.2022 50 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 99,500 % 101,500 % 3,04 % CZ0003522245
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 99,500 % 100,500 % 3,29 % CZ0003516882
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 4 / 7
26.10.2021 99,000 % 101,000 % 3,30 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 97,500 % 99,500 % 5,07 % CZ0003520116
J&T EF IV 5,60/22 8.11.2022 3 000 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 99,500 % 101,500 % 4,13 % CZ0003522419
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 4 / 7
26.10.2021 100,000 % 101,000 % 3,08 % SK4120013475
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 98,400 % 100,400 % 4,78 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 99,000 % 101,000 % 4,51 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 101,000 % 103,000 % 3,11 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 99,000 % 101,000 % 4,44 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 99,000 % 101,000 % 4,51 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 99,000 % 101,000 % 4,77 % CZ0000001086
EN.-PRO GF 6,50/23 30.10.2023 10 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 101,000 % 102,000 % 5,51 % CZ0003527749
Fidurock 5,60/24 30.1.2024 10 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 100,000 % 102,000 % 4,70 % CZ0003520850
NATLAND R. 5,47 /24 27.5.2024 10 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 100,000 % 102,000 % 4,69 % CZ0003521643
EMG 4,90/2024 29.5.2024 1 000 EUR 4 / 7
26.10.2021 99,000 % 101,000 % 4,48 % SK4000015210
SAZKA GR. 5,20/24 23.9.2024 10 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 100,000 % 102,000 % 4,51 % CZ0003522930
JTFG X 4,75/24 14.10.2024 3 000 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 98,500 % 100,500 % 4,57 % CZ0003520447
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 10 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 80,500 % 82,500 % 6,31 % CZ0003520793
TRIGEMA REF 5,10/25 27.1.2025 50 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 100,000 % 102,000 % 4,42 % CZ0003529554
HEUREKA 5,25/25 14.2.2025 10 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 101,000 % 103,000 % 4,31 % CZ0003523920
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 99,000 % 101,000 % 4,98 % CZ0003518649
EPH 4,50/25 17.3.2025 10 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 98,000 % 100,000 % 4,50 % CZ0003524464
NUPEH CZ 5,90/25 30.10.2025 10 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 98,000 % 100,000 % 5,99 % CZ0003524795
Auctor 5,00/2025 24.11.2025 1 000 EUR 4 / 7
26.10.2021 98,000 % 100,000 % 5,00 % SK4000018149
SAVARIN 0,00/26 12.1.2026 50 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 73,230 % 75,230 % 7,00 % CZ0000001300
ROHLIK FIN.5,50/26 1.2.2026 10 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 99,000 % 101,000 % 5,30 % CZ0003529943
FRAT. FUNDS 5,25/26 21.4.2026 10 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 98,000 % 100,000 % 5,24 % CZ0000001367
ALPHA Q. 5,25/26 22.6.2026 10 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 98,000 % 100,000 % 5,24 % CZ0000001375
3MFUND MSI 5,70/26 21.7.2026 10 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 99,500 % 100,500 % 5,57 % CZ0003533069
JTFG XI. 4,90/26 27.7.2026 3 000 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 98,000 % 100,000 % 4,96 % CZ0003533077
PALE F.F. 5,75/26 12.10.2026 10 000 CZK 4 / 7
26.10.2021 98,000 % 100,000 % 5,75 % CZ0003534596

zobrazit více

zobrazit méně

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

Jak investovat