Navigace

SG 4,00/2022

Informace o dluhopisu

SAZKA Group Financing a.s. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,00 % p. a. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 1 000 EUR, předpokládaná celková nominální hodnota  emise 200 000 000 EUR. Dluhopisy jsou splatné v roce 2022.

Charakteristika

Skupina SAZKA Group je jedna z největších evropských loterijních a herních skupin. Má podíl ve všech klíčových loteriích v kontinentální Evropě. Je jediným akcionářem české loterijní společnosti SAZKA a.s., a má významné podíly v řecké dominantní loterijní společnosti OPAP, ve společnosti LOTTOITALIA a v Rakouských společnostech  CASINOS AUSTRIA a Österreichische Lotterien.

 

Základní údaje

Název emise SG 4,00/2022
Měna emise EUR
Datum emise 12.12.2017
Upisovací lhůta do 23.11.2018
Celkový objem emise 200 000 000 EUR
Jmenovitá hodnota dluhopisu 1000 EUR
Emisní kurz 100%
Úročení 4,00%
Výplata kupónu Čtvrtletně (12.3., 12.6., 12.9., 12.12.)
Datum splatnosti 12.12.2022
ISIN SK4120013475
Kotace BCBP

Dokumenty ke stažení

SG 4,00/2022 - prospekt PDF
SG 4,00/2022 - infolist PDF

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
JTFG VI 3,8 %/19 29.10.2019 1 000 EUR 14.12.2018 99,750 % 101,750 % 1,75 % SK4120011628
JTFG VII 3,00/19 25.11.2019 3 000 000 CZK 14.12.2018 99,500 % 100,500 % 2,46 % CZ0003515199
EPH 3,50/20 9.6.2020 1 000 CZK 14.12.2018 98,750 % 100,750 % 2,98 % CZ0003515413
EPH 3,50/20 EUR 28.8.2020 1 000 EUR 14.12.2018 98,750 % 100,750 % 3,04 % SK4120012600
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 14.12.2018 102,750 % 104,750 % 3,66 % SK4120009614
ESIN 5,00% /2021 24.6.2021 1 000 EUR 14.12.2018 101,000 % 103,000 % 3,72 % SK4120011776
RUSTONKA 0,00/21 13.9.2021 30 000 CZK 14.12.2018 87,500 % 89,500 % 4,10 % CZ0003514861
J&T E.F.C. 4,75/21 18.10.2021 3 000 000 CZK 14.12.2018 98,000 % 100,000 % 4,75 % CZ0003519944
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 14.12.2018 85,985 % 87,985 % 4,40 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 14.12.2018 99,500 % 101,500 % 3,97 % CZ0000000856
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 14.12.2018 99,750 % 100,750 % 3,77 % CZ0003516882
EMG 5,25/2022 21.7.2022 1 000 EUR 14.12.2018 102,000 % 104,000 % 4,05 % SK4120013012
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 14.12.2018 99,000 % 101,000 % 4,21 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 14.12.2018 98,500 % 105,500 % 4,41 % CZ0003520116
BIGBOARD 4,50/22 28.11.2022 1 CZK 14.12.2018 100,750 % 102,750 % 3,74 % CZ0003502312
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 14.12.2018 100,500 % 102,500 % 3,32 % SK4120013475
APS FINAN. 5,00/23 22.2.2023 10 000 CZK 14.12.2018 98,000 % 100,000 % 5,00 % CZ0003518656
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 14.12.2018 98,000 % 100,000 % 5,00 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 14.12.2018 103,000 % 107,000 % 3,53 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 14.12.2018 102,500 % 105,500 % 3,66 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 14.12.2018 101,000 % 103,000 % 4,28 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 14.12.2018 98,000 % 100,000 % 5,06 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 14.12.2018 100,000 % 102,000 % 4,83 % CZ0000001086
TD GAMA 5,25/23 11.12.2023 10 000 CZK 14.12.2018 98,000 % 100,000 % 5,25 % CZ0003520520
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 14.12.2018 99,000 % 100,000 % 5,32 % CZ0003518649

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

 

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na www.jtBank.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta jsou k dispozici u emitenta a rovněž na www.jtBank.cz. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtBanka.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 17.1.2017, a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.

Jak investovat