Navigace

SG 4,00/2022

Informace o dluhopisu

SAZKA Group Financing a.s. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,00 % p. a. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 1 000 EUR, předpokládaná celková nominální hodnota  emise 200 000 000 EUR. Dluhopisy jsou splatné v roce 2022.

Charakteristika

Skupina SAZKA Group je jedna z největších evropských loterijních a herních skupin. Má podíl ve všech klíčových loteriích v kontinentální Evropě. Je jediným akcionářem české loterijní společnosti SAZKA a.s., a má významné podíly v řecké dominantní loterijní společnosti OPAP, ve společnosti LOTTOITALIA a v Rakouských společnostech  CASINOS AUSTRIA a Österreichische Lotterien.

 

Základní údaje

Název emise SG 4,00/2022
Měna emise EUR
Datum emise 12.12.2017
Upisovací lhůta do 23.11.2018
Celkový objem emise 200 000 000 EUR
Jmenovitá hodnota dluhopisu 1000 EUR
Emisní kurz 100%
Úročení 4,00%
Výplata kupónu Čtvrtletně (12.3., 12.6., 12.9., 12.12.)
Datum splatnosti 12.12.2022
ISIN SK4120013475
Kotace BCBP

Dokumenty ke stažení

SG 4,00/2022 - prospekt PDF
SG 4,00/2022 - infolist PDF

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
EPH 3,50/20 EUR 28.8.2020 1 000 EUR 20.1.2020 100,000 % 101,500 % 0,99 % SK4120012600
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 20.1.2020 104,000 % 105,000 % 1,13 % SK4120009614
J&T E.F.C. 4,75/21 18.10.2021 3 000 000 CZK 20.1.2020 101,500 % 103,000 % 2,99 % CZ0003519944
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 20.1.2020 91,750 % 93,750 % 3,50 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 20.1.2020 99,500 % 100,500 % 4,22 % CZ0000000856
AQUILA RAF 5,25/22 8.7.2022 50 000 CZK 20.1.2020 99,250 % 101,250 % 4,69 % CZ0003522245
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 20.1.2020 99,000 % 101,000 % 3,58 % CZ0003516882
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 20.1.2020 100,500 % 101,500 % 3,89 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 20.1.2020 101,000 % 102,000 % 3,77 % CZ0003520116
J&T EF IV 5,60/22 8.11.2022 3 000 000 CZK 20.1.2020 99,000 % 100,000 % 5,67 % CZ0003522419
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 20.1.2020 101,500 % 103,500 % 2,73 % SK4120013475
ROHLIK FIN. 6,60/23 31.1.2023 10 000 CZK 20.1.2020 99,750 % 101,750 % 6,05 % CZ0003521023
BEACH RES. 7,00/23 8.2.2023 150 000 USD 20.1.2020 98,000 % 102,000 % 6,37 % CZ0000001029
APS FINAN. 5,00/23 22.2.2023 8 855 CZK 20.1.2020 99,000 % 100,000 % 5,06 % CZ0003518656
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 20.1.2020 98,500 % 100,500 % 4,82 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 20.1.2020 101,500 % 103,500 % 4,14 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 20.1.2020 101,500 % 103,500 % 3,92 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 20.1.2020 99,000 % 100,000 % 4,99 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 20.1.2020 102,000 % 103,000 % 4,17 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 20.1.2020 100,500 % 101,500 % 4,91 % CZ0000001086
TD GAMA 5,25/23 11.12.2023 10 000 CZK 20.1.2020 101,000 % 103,000 % 4,40 % CZ0003520520
Fidurock 5,60/24 30.1.2024 10 000 CZK 20.1.2020 102,000 % 104,000 % 4,55 % CZ0003520850
NATLAND R. 5,47 /24 27.5.2024 10 000 CZK 20.1.2020 101,000 % 103,000 % 4,75 % CZ0003521643
EMG 4,90/2024 29.5.2024 1 000 EUR 20.1.2020 101,500 % 103,500 % 4,05 % SK4000015210
SAZKA GR. 5,20/24 23.9.2024 10 000 CZK 20.1.2020 102,500 % 103,500 % 4,41 % CZ0003522930
JTFG X 4,75/24 14.10.2024 3 000 000 CZK 20.1.2020 100,000 % 102,000 % 4,35 % CZ0003520447
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 10 000 CZK 20.1.2020 75,110 % 76,110 % 5,72 % CZ0003520793
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 20.1.2020 99,000 % 100,000 % 5,32 % CZ0003518649

zobrazit více

zobrazit méně

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

 

Toto sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá dohledu ČNB. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Banka upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny v sekci investiční služby.  

Jak investovat