Navigace

Raiffeisen - Global - Rent (R)

Informace o fondu

Popis fondu
Fond Raiffeisen-Global-Rent (R) je dluhopisový fond. Jeho investičním cílem jsou pravidelné výnosy. Fond investuje převážně (nejméně 51 % majetku fondu)do dluhopisů vydávaných severoamerickými, evropskými nebo asijskými emitenty. Emitenty dluhopisů a nástrojů peněžního trhu v portfoliu fondu mohoubýt mj. vlády, nadnárodní instituce nebo i podniky. Fond může investovat více než 35 % majetku fondu do cenných papírů nebo instrumentů peněžníhotrhů vydávaných těmito investory: Německo, Francie, Velká Británie, USA, Japonsko. Fond je spravován aktivně a není omezen žádnou referenční hodnotou.V rámci své investiční strategie může fond investovat převážně (s ohledem na riziko, jež je s tím spojeno) do derivativních nástrojů a využívat tyto nástrojek zajištění.Doporučení: tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 8 let.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
Raiffeisen KAG Raiffeisen - Global - Rent (R) Dlhopisové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

3 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

AT0000785340

Poslední jednotková cena (k 30.3.2020)

112.8700 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
-1,48 % -0,66 % 5,79 % 2,12 % 1,51 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE