Navigace

NN (L) Emerging Europe Equity-X

Informace o fondu

Popis fondu
Fond investuje do společností založených, kotovaných nebo obchodovaných na rozvíjejících se trzích Evropy. Investiční rozhodnutí týkající se portfolia jsou založena na kombinaci výběru jednotlivých akcií (tzv. bottom-up approach) a analýzy ekonomického potenciálu zemí, kde může fond investovat (tzv. top-down approach). V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnosti srovnávacího indexu MSCI Emerging Europe 10/40 NR. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Emerging Europe Equity-X Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0113311731

Poslední jednotková cena (k 20.1.2020)

76.9100 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
5,11 % 14,64 % 32,70 % 13,32 % 11,48 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE