Navigace

NN (L) Smart Connectivity-P

Informace o fondu

Popis fondu
Fond investuje do společností informačních technologií, jako jsou společnosti poskytující technologický software a služby a společnosti poskytující technologický hardware a vybavení. Portfolio je diverzifikované napříč různými zeměmi. Měřeno za období několika let je naším cílem překonat výkonnost srovnávacího indexu MSCI World 10/40 Information Technology (čistý výnos). Snažíme se zvyšovat hodnotu fondu výběrem akcií na základě důkladné analýzy společností. Než akcii zahrneme do fondu, pečlivě zvažujeme růstový potenciál její současné ceny a související rizika. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Smart Connectivity-P Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0119200128

Poslední jednotková cena (k 20.1.2020)

2064.5900 USD

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
4,39 % 12,01 % 34,55 % 19,22 % 15,79 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE