Navigace

FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR

Informace o fondu

Popis fondu
Fond investuje primárně do cenných papírů suverénního dluhu rozvíjejících se trhů v amerických dolarech. Manažer si rovněž uchovává stupeň flexibility k investování do mimoindexových strategií zahrnujících mimo jiné místní měnu a firemní dluh rozvíjejících se trhů jako prostředku dodávání výkonnosti. Avšak dodržování investičního cíle zůstává imperativem. Fond je spravován podle aktivní filozofie a přístupu k investování s pevným výnosem společnosti Fidelity. Tým dluhu rozvíjejících se trhů používá řadu vlastních kvantitativních nástrojů k zachycování informací specifických pro rozvíjející se trhy. Tato data jsou používána pro země podle jejich potenciální investiční atraktivity. Tým správy portfolia rovněž provádí kvalitativní suverénní výzkum, který pomáhá formulovat a zlepšovat kvalitu investičních rozhodnutí týmu.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR Dlhopisové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

3 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0238205289

Poslední jednotková cena (k 15.7.2019)

24.1300 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
1,73 % 10,74 % 12,81 % 3,41 % 7,97 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE