Navigace

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth - EUR

Informace o fondu

Popis fondu
Tento Podfond usiluje o zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a s akciemi spojených nástrojů emitentů, kteří byli založeni, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v USA.Podfond používá „růstový“ styl investičního řízení a snaží se investovat do emitentů s nadprůměrným potenciálem růstu zisků. Investiční proces vychází z fundamentálního výzkumu.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
AMUNDI FUNDS II Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth - EUR Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0353248106

Poslední jednotková cena (k 20.4.2019)

260.0400 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
3,97 % 10,38 % 23,48 % 12,30 % 15,97 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE