Navigace

NN (L) US Factor Credit-P CAP USD

Informace o fondu

Popis fondu
Fond investuje zejména do diverzifikovaného portfolia dluhopisů USA denominovaných v amerických dolarech. Investujeme do státních a firemních dluhopisů vysoké kvality (s ratingem AAA až BBB-). V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu Barclays US Aggregate. Investiční rozhodnutí zakládáme na vlastním pohledu na vývoj úrokových sazeb, firemních dluhopisů a hypotečních zástavních listů (cenný papír, jehož hodnota a platby výnosů jsou odvozeny od hypoték a jimi zajištěny) a na situaci v různých zemích. Investiční proces zakládáme na rozsáhlé analýze makroekonomického prostředí, tržní situaci a na datech z našich modelů. Za účelem řízení rizik fondu uplatňujeme přísná opatření v oblasti jejich monitorování. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) US Factor Credit-P CAP USD Dlhopisové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

2 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0546914754

Poslední jednotková cena (k 30.3.2020)

1259.0600 USD

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
-7,61 % -2,75 % 4,66 % 2,64 % 1,72 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE