Navigace

Fondy

Proč investovat do fondů?

Investice do fondů nabízí velmi zajímavý výnos. Jsou určeny těm, kteří jsou ochotni přijmout fakt, že na investice do fondů se, na rozdíl od depozit, nevztahuje zákonné pojištění vkladů. Na rozdíl od termínovaných vkladů máte své finanční prostředky navíc k dispozici kdykoliv v řádu dní. Fondů je dostatek, abyste si vybrali nejvhodnější kombinaci výnosu a kolísavosti investice. Od konzervativního až po agresivně zaměřený fond.

S investováním do fondu jsou spojena také rizika. Více se o nich dozvíte ve statutu fondu anebo zde.

Proč fondy od J&T Banky?

Fondy pracují s investičními nápady skupiny J&T. Často jsme u jejich vzniku a sledujeme je dlouhodobě. Naše pravidlo zní investovat pouze do toho, co velmi detailně známe. Doma jsme tady, a proto naše investice směřujeme primárně do České a Slovenské republiky, ale postupně náš záběr rozšiřujeme na Evropu. Vytvořili jsme jen několik fondů a každý z nich má jasnou a jedinečnou strategii. To nám umožňuje aktivně řídit výnos a omezovat výkyvy hodnoty fondu. Spolupracujeme s renomovanými správci podílových fondů, kterým důvěřujeme. Naši klienti si tak mohou vybrat z široké nabídky investičních příležitostí. Nejnovějším fondem v našem portfoliu, je fond kvalifikovaných investorů J&T INVESTMENTS, o kterém se více dozvíte zde.

J&T Money CZK k datu 15.10.2021

Vývoj hodnoty podílového listu k 15.10.2021 (v CZK)

 Martin Kujal

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Do jakých fondů můžete investovat?

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

 

Název Zaměření fondu Investiční horizont Tolerance rizika Měna Hodnota podílového listu Výnos od založení K datu Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 a více let 6 / 7
CZK 4.2494 6,80 % p.a. 14.10.-15.10. 2021
J&T Komoditní fond komodity 5 a více let 5 / 7
CZK 0.5801 -4,98 % p.a. 14.10.-15.10. 2021
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky 3 / 7
CZK 1.392113 4,49 % p.a. 14.10.-15.10. 2021
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok 2 / 7
CZK 1.186848 3,80 % p.a. 14.10.-15.10. 2021
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky 2 / 7
CZK 1.033818 3,03 % p.a. 14.10.-15.10. 2021
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 3 roky 3 / 7
CZK 1.2655 3,30 % p.a. 14.10.-15.10. 2021
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.3577 4,30 % p.a. 14.10.-15.10. 2021
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.3864 4,60 % p.a. 14.10.-15.10. 2021
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky 5 / 7
CZK 1.2115 7,66 % p.a. 8.10.2021
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let 6 / 7
CZK 1.4488 15,33 % p.a. 8.10.2021

 


Výnosnost
Název Typ Doporučený investiční horizont Tolerance rizika Měna Hodnota Výnos za poslední rok Platné k Porovnání
FTIF-Templeton Eastern Europe Fund-A(acc)EUR Akciové <5 6 / 7
EUR 34.7600 81,99 % 18.10.2021
FTIF-Templeton Eastern Europe Fund-A(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 40.3400 79,53 % 18.10.2021
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR Akciové <5 7 / 7
EUR 5.4000 77,05 % 18.10.2021
BlackRock-BGF Emerging Europe A2 EUR Akciové 5 6 / 7
EUR 148.0200 75,86 % 18.10.2021
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)USD Akciové <5 7 / 7
USD 6.2600 74,37 % 18.10.2021
NN (L) Energy-X Akciové <5 7 / 7
USD 910.8000 74,14 % 18.10.2021
NN (L) Energy-X HEDGED CZK Akciové <5 7 / 7
CZK 4653.9500 72,10 % 18.10.2021
FF - Emerging Europe Middle East and Africa Fund A-ACC-EUR Akciové 4 6 / 7
EUR 26.6000 68,04 % 18.10.2021
FF - Emerging Europe Middle East and Africa Fund A-ACC-USD Akciové 4 6 / 7
USD 23.0700 65,50 % 18.10.2021
FF - France Fund A-ACC-EUR Akciové 4 6 / 7
EUR 16.1700 63,33 % 18.10.2021
Raiffeisen - Russland - Aktien (R) Akciové >5 6 / 7
EUR 153.6300 63,30 % 18.10.2021
Raiffeisen - Osteuropa - Aktien (R) Akciové >5 6 / 7
EUR 378.3100 62,92 % 18.10.2021
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - A EUR (C) Akciové 5 6 / 7
EUR 91.0700 61,61 % 18.10.2021
FTIF-Franklin India Fund-A(acc)EUR Akciové <5 6 / 7
EUR 59.2800 59,14 % 18.10.2021
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - A USD (C) Akciové 5 7 / 7
USD 105.9300 58,98 % 18.10.2021
Generali Fond východoevropských akcií CZK Akciové 8 6 / 7
CZK 331.5300 58,12 % 15.10.2021
Generali Fond východoevropských akcií EUR Akciové 8 6 / 7
EUR 14.0100 57,95 % 15.10.2021
FTIF-Franklin India Fund-A(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 56.9100 56,99 % 18.10.2021
BNP Paribas Funds Russia Equity-Classic Capitalisation Akciové 6 6 / 7
EUR 199.0500 55,53 % 18.10.2021
BlackRock-BGF Natural Res Growth & Income A2 USD Akciové 5 6 / 7
USD 11.3300 55,21 % 18.10.2021

Ostatní fondy spravované finanční skupinou J&T

  • J&T High Yield (CZK)
  • J&T LOAN FUND
  • J&T FVE uzavřený podílový fond
  • J&T VENTURES
  • J&T Arch Investments

Chcete-li o těchto fondech vědět víc, kontaktujte svého bankéře, nebo volejte na +420 800 707 606

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Investujte s námi