Navigace

Fondy

Proč investovat do fondů?

Investice do fondů nabízí velmi zajímavý výnos. Jsou určeny těm, kteří jsou ochotni přijmout fakt, že na investice do fondů se, na rozdíl od depozit, nevztahuje zákonné pojištění vkladů. Na rozdíl od termínovaných vkladů máte své finanční prostředky navíc k dispozici kdykoliv v řádu dní. Fondů je dostatek, abyste si vybrali nejvhodnější kombinaci výnosu a kolísavosti investice. Od konzervativního až po agresivně zaměřený fond.

S investováním do fondu jsou spojena také rizika. Více se o nich dozvíte ve statutu fondu anebo zde.

 Daniel Drahotský

Daniel Drahotský

generální ředitel J&T Investiční společnosti

„Fondy využívají výhod tzv. kolektivního investování. Více investorů vloží své prostředky do fondu, který za ně aktivně spravuje investiční expert. A protože investuje ve významně vyšších objemech než jednotliví investoři, získává výrazně výhodnější podmínky.“

Proč fondy od J&T Banky?

Fondy pracují s investičními nápady skupiny J&T. Často jsme u jejich vzniku a sledujeme je dlouhodobě. Naše pravidlo zní investovat pouze do toho, co velmi detailně známe. Doma jsme tady, a proto naše investice směřujeme primárně do České a Slovenské republiky, ale postupně náš záběr rozšiřujeme na Evropu. Vytvořili jsme jen několik fondů a každý z nich má jasnou a jedinečnou strategii. To nám umožňuje aktivně řídit výnos a omezovat výkyvy hodnoty fondu. Spolupracujeme s renomovanými správci podílových fondů, kterým důvěřujeme. Naši klienti si tak mohou vybrat z široké nabídky investičních příležitostí. Nejnovějším fondem v našem portfoliu, je fond kvalifikovaných investorů J&T INVESTMENTS, o kterém se více dozvíte zde.

J&T Money CZK

Vývoj hodnoty podílového listu (v CZK)

 Martin Kujal

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

 Daniel Drahotský

Daniel Drahotský

generální ředitel J&T Investiční společnosti

„Vývoj fondu J&T Money CZK znázorňuje naši investiční strategii. Věříme v dlouhodobou hodnotu investic, ne v okamžité změny sentimentu. Tím naše fondy dokážou udržet atraktivní kombinaci vysokého výnosu při menších výkyvech hodnoty. “

Do jakých fondů můžete investovat?

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

 

Zaměření fondu Investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 let CZK 3.3484 16.1.-20.1.2021 5,82 % p.a.
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.4733 16.1.-20.1.2021 -7,26 % p.a.
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.5203 16.1.-20.1.2021 4,69 % p.a.
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.3932 16.1.-20.1.2021 4,04 % p.a.
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.5279 16.1.-20.1.2021 3,28 % p.a.
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 4 let CZK 1.2342 16.1.-20.1.2021 3,28 % p.a.
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 9 let CZK 1.2878 16.1.-20.1.2021 3,95 % p.a.
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 14 let CZK 1.2976 16.1.-20.1.2021 4,07 % p.a.
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 1.1017 15.1.2021 5,32 % p.a.
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 1.2187 15.1.2021 11,17 % p.a.

 


Výnosy fondu
Název Hodnota Měna Platné od Průměrný roční výnos Stupeň rizika Typ Porovnání
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic USD Cap 223.6300 USD 21.1.2021 225,51 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic Capitalisation 1452.0600 EUR 21.1.2021 195,44 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD 31.1400 USD 22.1.2021 100,39 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) 283.0800 EUR 22.1.2021 96,47 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-CZK) 7742.8500 CZK 22.1.2021 95,22 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR 274.4300 EUR 22.1.2021 82,25 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds China Equity-Classic Capitalisation 807.9400 USD 21.1.2021 65,34 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD 41.0100 USD 22.1.2021 60,93 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-N(acc)USD 33.9000 USD 22.1.2021 59,78 % 5 / 9
Akciové
BlackRock-BGF Sustainable Energy A2 USD 17.2800 USD 22.1.2021 57,18 % 5 / 9
Akciové
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C) 28.2300 USD 22.1.2021 56,38 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Greater China Equity-P Cap USD 2218.3400 USD 22.1.2021 55,06 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Greater China Equity-X (USD) 2022.8900 USD 22.1.2021 54,31 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Templeton China Fund-A(acc)USD 47.2400 USD 22.1.2021 53,50 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds China Equity-Classic EUR Capitalisation 280.9400 EUR 21.1.2021 50,06 % 5 / 9
Akciové
FF - China Consumer Fund A-ACC-USD 30.4000 USD 22.1.2021 48,28 % 5 / 9
Akciové
FF - Greater China Fund A-ACC-USD 19.6000 USD 22.1.2021 46,55 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 33.7800 EUR 22.1.2021 45,96 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap -Classic Capitalisation 601.9200 EUR 21.1.2021 45,70 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic USD Cap 2014.0200 USD 21.1.2021 45,33 % 5 / 9
Akciové

Ostatní fondy spravované finanční skupinou J&T

  • J&T High Yield Money Market (CZK)
  • J&T LOAN FUND
  • J&T Credit Opportunities Fund
  • J&T FVE uzavřený podílový fond
  • J&T High Yield II
  • J&T VENTURES
  • J&T Investments

Chcete-li o těchto fondech vědět víc, kontaktujte svého bankéře, nebo volejte na +420 800 707 606

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Investujte s námi