Proč J&T Money?

Atraktivní výnos a malá kolísavost

Jsme aranžérem většiny podnikových dluhopisů tohoto fondu. Jeho růst stojí na tzv. high yield dluhopisech s kratší splatností nebo proměnlivou úrokovou sazbou. Díky tomu fond dosahuje zajímavého výnosu při velmi nízké kolísavosti investic. Cílí na dosažení kapitálového výnosu, který překoná výnos bankovních vkladů, a celé jeho portfolio je navíc měnově zajištěno.„Typickými investory vysokovýnosových (tzv. high yield) dluhopisů jsou soukromé osoby, které je často drží až do termínu splatnosti a tím zajišťují velmi atraktivní výnos fondu. Jeho majetek tvoří dluhopisy našich investičních nápadů. Zastoupen je tu např. energetický holding EPH, který provozuje energetickou infrastrukturu a výrobu elektrické energie, nebo provozovatel lyžařských středisek TMR“

Martin Kujal, Portfolio manažer
Martin Kujal, Portfolio manažer

Výkonnost fondu
Cena: 1,6402 CZK , k datu: 9. 7. 2024

1 měsíc 0,37 %
3 měsíce 2,28 %
6 měsíců 4,74 %
1 rok 9,06 %
od zahájení činnosti (p. a.) 4,27 %
k min. IH (p. a.) 9,04 %

Složení fondu

  • Dluhopisy domácí 55,28 %
  • Dluhopisy zahraniční 38,65 %
  • Pohledávky 3,98 %
  • Hotovost zahraniční 0,98 %
  • Hotovost domácí 0,60 %
  • Ostatní 0,51 %
Aktualizace k datu 30. 6. 2024
EPH 4,50% 17/3/2025 7,82 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 6,19 %
J&T GLOBAL FINANCE 8,125 30/05/2028 6,11 %
TMR 4,4% 10/10/2024 4,21 %
J&T Energy Financing 0% 01/08/2025 3,82 %

Získaná ocenění

2013

Smíšený fond

fincentrum & Forbes

2015

Smíšený fond

fincentrum & Forbes

2016

Smíšený fond

fincentrum & Forbes

2018

Smíšený fond

fincentrum & Forbes

2019

Smíšený fond

fincentrum & Forbes


Informace o fondu

Představuje ideální nastavení atraktivního výnosu a malé kolísavosti. V portfoliu fondu převažují podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Růst hodnoty fondu stojí na tzv. high yield dluhopisech s kratší splatností nebo proměnlivou úrokovou sazbou. Díky tomu fond dosahuje zajímavého výnosu při velmi nízké kolísavosti investic. Fond cílí na dosažení kapitálového výnosu, který bude překonávat výnos bankovních vkladů. Portfolio fondu je měnově zajištěno.

Základní údaje

Min. investiční horizont 2 roky
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu ATLANTIK finanční trhy, a. s.
Manažer fondu Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti 23. 8. 2012
Minimální vstupní investice 300 CZK
Poplatek za správu aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty denně
Poplatková kategorie I

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 2
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 2

Dokumenty ke stažení


Ostatní fondy, do kterých můžete investovat

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.