Fondy

Investiční řešení, které vyhovuje právě vám

Fondy jsou jedním z nejoblíbenějších investičních nástrojů. Umožňují investovat hromadně spolu s dalšími investory do akcií a dluhopisů, kde díky velkému objemu investice lze dosáhnout na některé jinak nedostupné produkty nebo provádět investice za výhodnějších podmínek, a to vše pod dohledem zkušených portfolio manažerů.

Chci se stát klientem

Investiční řešení, které vyhovuje právě vám

Vybírat můžete ze široké nabídky investičních strategií nebo zaměření ideální kombinaci výnosu a rizika podle vašich potřeb, a navíc získáte likvidní investiční nástroj, který vám umožní mít své peníze k dispozici v řádu dní.


Investování do fondů s J&T

  • Naši investiční experti denně sledují finanční trhy a mají dostatek objektivních informací, aby pro vás neustále nacházeli ty nejzajímavější příležitosti.
  • Fondy pracují s investičními nápady skupiny J&T. Často jsme u jejich vzniku a sledujeme je dlouhodobě.
  • Naším pravidlem je investovat do toho, co detailně známe. Každý z našich fondů, má nejen jasnou strategii, což nám umožňuje aktivně řídit výnos a omezovat výkyvy hodnoty, ale je pod správou renomovaného portfolio manažera, který denně sleduje finanční trhy, aby neustále nacházel ty nejzajímavější investiční příležitosti. Nejnovějším fondem v našem portfoliu, je fond kvalifikovaných investorů J&T ARCH INVESTMENTS, o kterém se více dozvíte zde.

J&T OPPORTUNITY k datu 17. 7. 2024

Vývoj hodnoty podílového listu k 17. 7. 2024 (v CZK)


Do jakých fondů můžete investovat


Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti a jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka.

Martin Kujal, Portfolio manažer
Martin Kujal, Portfolio manažer

Ostatní fondy spravované finanční skupinou J&T

Chcete-li o těchto fondech vědět víc, kontaktujte svého bankéře, nebo volejte na 800 707 606

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.