J&T LIFE 2030 OPF

Proč J&T LIFE 2030?

J&T LIFE 2030 OPF Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

 Ing. Marek Janečka

Ing. Marek Janečka

portfolio manažer

„V březnu pokračovala „rally“ u evropských aktiv. Rostly evropské akcie i dluhopisy. Posilovaly i akciové trhy v Japonsku a ve východní Evropě. Naopak korekci zaznamenaly akcie v USA a v některých rozvíjejících se trzích. Ceny realitních trustů tentokráte pouze stagnovaly. Další ztráty okolo 5 až 7% si připsaly komoditní indexy zejména díky dalšímu propadu cen ropy. Oslabila i cena zlata, která se opět dostala pod hranici 1200 USD za trojskou unci. V březnu kurz fondu vzrostl a zhodnocení od začátku roku 2015 tak již přesahuje 4,5%. Nejvíce k tomuto výsledku přispěly fondy na evropské a japonské akcie. Pozitivní dopad na výnosnost měla i většina dluhopisových ETF a fondů Naopak negativní vliv měly na výnosnost komoditní investice a fondy na americké akcie. Během března jsme v rámci investování volných finančních prostředků mírně navýšili pozici v komoditním fondu. V následujícím období bude pozornost investorů zaměřena na začátek výsledkové sezóny za 1. čtvrtletí. Zatímco v USA se bude sledovat možný negativní vliv silného dolaru o propadu cen ropy, v Evropě budou investoři doufat v kladný dopad klesajícího eura a lepšících se makro čísel z posledních týdnů. V USA pak investory budou zajímat ukazatele ekonomické aktivity v průmyslu a indikátory z trhu práce.“

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 15.3.2017

Struktura majetku

k datu 30.9.2016

Zastoupení v %
Akcie 40,15 %
Dluhopisy 43,02 %
Hotovost 1,19 %
Komodity 7,31 %
Reality 8,29 %
 Ing. Marek Janečka

Ing. Marek Janečka

portfolio manažer

„Efficiently unleash cross-media information without cross-media value. Quickly maximize timely deliverables for real-time schemas. Dramatically maintain clicks-and-mortar solutions without functional solutions."

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou

k datu 28.2.2017

SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 11,48 %
J&T BOND CZK OPF (F) 8,67 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 8,49 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 8,41 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 7,34 %

Výkonnost fondu

k datu 15.3.2017

1 měsíc 0,22 %
3 měsíce 2,62 %
6 měsíců 3,12 %
1 rok 7,29 %
od zahájení činnosti (p.a.) 2,27 %
k min. IH (p.a.) Data nejsou k dispozici

Informace o fondu

Charakteristika

J&T Life 2030 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 15 let
Typ fondu speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu Komerční banka, a.s.
Manažer fondu Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti 16.1.2014
Vlastní kapitál celkem 119 292 657,35 Kč
Aktuální hodnota PL 1,0616 Kč
Změna aktuální hodnoty PL -0,08 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Max. vstupní poplatek 5,00 %
Max. výstupní poplatek 0,00 %
Poplatek za správu 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty minimálně jednou za měsíc

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu PDF
Klíčové informace pro investory PDF
Statut PDF

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KII). Banka investory vyzývá, aby se se statutem a KII seznámili. Statut a KII je k dispozici v českém jazyce na www.jtBanka.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se fondů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtBanka.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 17.1.2017, a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Převažují v nich podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři začínají také využívat novinku v naší nabídce - fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Zaměření fondu Doporučený investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení
J&T Opportunity CZK akcie 3 roky CZK 2.2234 27.3.2017 4,61 % p.a.
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.5149 27.3.2017 -10,30 % p.a.
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.3272 21.-27.3.2017 5,46 % p.a.
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.2375 21.-27.3.2017 4,80 % p.a.
J&T Flexi dluhopisový dluhopisy 2 roky CZK 1.4288 21.-27.3.2017 3,90 % p.a.
J&T LIFE 2025 OPF fond životního cyklu 10 let CZK 1.0616 1.-15.3.2017 2,27 % p.a.
J&T LIFE 2030 OPF fond životního cyklu 15 let CZK 1.0616 1.-15.3.2017 2,27 % p.a.
J&T LIFE 2035 OPF fond životního cyklu 20 let CZK 1.0587 1.-15.3.2017 2,16 % p.a.

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na www.jtBank.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta jsou k dispozici u emitenta a rovněž na www.jtBank.cz. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtBanka.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 17.1.2017, a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.

 

Investujte s námi

Založte si smlouvu online nebo vyplňte formulář a ozveme se Vám.

  • Formulář vyplňte kdykoliv a kdekoliv
  • Nemusíte chodit na pobočku do banky
  • Stačí Vám pouze 15 minut Vašeho času

Zanecháním telefonního čísla zároveň souhlasíte se
zpracováním osobních údajů

Zavoláme Vám zpět

Zanechte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme zpět.

  • Zavoláme Vám zpět mezi 8:00 - 20:00

Zanecháním telefonního čísla zároveň souhlasíte se
zpracováním osobních údajů

Nevíte si rady s žádostí?

pomůžeme Vám na čísle

800 707 606

Jsme tu pro Vás každý den mezi 8:00 a 20:00