J&T OPPORTUNITY | J&T Banka
Navigace

J&T OPPORTUNITY

Proč J&T OPPORTUNITY?


Dlouhodobá hodnota lokálních firem doplněná o vybrané světové akcie
Tento fond jsme postavili na kombinaci dlouhodobé hodnoty firem středoevropského regionu a vybraných akcií ze světových trhů. Sledujeme současné domácí i zahraniční finanční trendy a díky tomu umíme investorům sestavit zajímavý mix akcií z celého světa včetně Česka. Odměnou by jim měl být dlouhodobý výnos, výrazně překračující nejen úroveň konzervativnějších dluhopisových fondů, ale i akciových indexů a konkurenčních akciových fondů.

 Ing. Michal Semotán

Ing. Michal Semotán

Portfolio manažer

„Základ portfolia tvoří akcie velkých a likvidních společností, které pravidelně platí dividendy nebo dosahují silného růstu tržeb a zisku. Mezi hlavní akcie portfolia patří domácí tituly ČEZ a Komerční banka a světoví giganti jako například Facebook či Volkswagen. S portfoliem aktivně pracujeme a pohyby na trzích se snažíme využívat k dosažení nadstandardních výsledků.“

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 23.1.2023

Struktura majetku

k datu 23.1.2023

Zastoupení v %
Akcie domácí 22,98 %
Hotovost domácí 7,23 %
Akcie zahraniční 58,32 %
Pod.listy zahraniční 3,77 %
Hotovost zahraniční 4,88 %
Ostatní 2,82 %

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou

k datu 31.12.2022

CEZ 16,15 %
Meta Platforms Inc. 7,00 %
KOMERČNÍ BANKA 6,65 %
CAMECO CORP 6,24 %
VOLKSWAGEN AG-PREF 6,08 %

Výkonnost fondu

k datu 23.1.2023

1 měsíc 11,78 %
3 měsíce 11,97 %
6 měsíců 4,91 %
1 rok 1,49 %
od zahájení činnosti (p. a.) 6,24 %
k min. IH (p. a.) 9,67 %

Informace o fondu

Charakteristika

Fond, který se primárně zaměřuje na investice do akciových titulů ve středoevropském regionu. Lokální tituly doplňujeme o zajímavé investiční příležitosti z celého světa a snažíme se tak využívat naší dlouhodobé expertízy na lokálních trzích společně se sledováním klíčových trendů na trzích světových. Základ portfolia fondu tvoří silné domácí společnosti s jasně definovanou dividendovou politikou. S portfoliem fondu aktivně pracujeme a pohyby na trzích se snažíme využívat k dosažení nadstandardních výsledků.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 5 a více let
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu ATLANTIK finanční trhy, a. s.
Manažer fondu Ing. Michal Semotan
Datum zahájení činnosti 29.5.2000
Vlastní kapitál celkem 827 349 279,31 Kč
Aktuální hodnota PL 4,1038 Kč
Změna aktuální hodnoty PL 1,25 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Poplatek za správu aktuálně 1,80%; max 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty denně
Poplatková kategorie III
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 5
Investiční cíl Ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 4

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu PDF
Klíčové informace pro investory PDF
Statut PDF

 Informační dokumenty 

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Název Zaměření fondu Investiční horizont Tolerance rizika Měna Hodnota podílového listu Výnos od založení K datu Porovnání
J&T Opportunity akcie 5 a více let 4 / 7
CZK 4.2646 6,24 % p.a. 1.02.2023
J&T Komoditní fond komodity 5 a více let 4 / 7
CZK 0.6468 -3,55 % p.a. 1.02.2023
J&T BOND Globální 3 roky 2 / 7
CZK 1.5439 3,96 % p.a. 1.02.2023
J&T MONEY Střední Evropa 2 roky 2 / 7
CZK 1.469 3,77 % p.a. 1.02.2023
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky 2 / 7
CZK 1.5083 2,77 % p.a. 1.02.2023
J&T Credit Opportunities Fund (třída B) především na dluhopisy neinvestičního stupně 3 roky 3 / 7
CZK 125.66 2,65 % p.a. 27.01.2023
J&T Money II Fund CZK (třída A) krátkodobé směnky a dluhopisy s vysokým výnosem 2 roky 2 / 7
CZK 141.8 3,80 % p.a. 25.1.2023
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 3 roky 3 / 7
CZK 1.2381 2,54 % p.a. 1.02.2023
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 5 a více let 3 / 7
CZK 1.307 3,12 % p.a. 1.02.2023
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.3262 3,26 % p.a. 1.02.2023
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky 5 / 7
CZK 1.2645 6,21 % p.a. 27.1.2023
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let 6 / 7
CZK 1.4199 9,42 % p.a. 27.1.2023