J&T DIVIDEND | J&T Banka
Navigace

J&T DIVIDEND

Proč J&T DIVIDEND?


Jedinečná kombinace domácích a zahraničních dividendových titulů
Jádro tohoto akciového fondu tvoří dividendové akcie v kombinaci se společnostmi, u kterých do budoucna vidíme potenciál v růstu tržeb, zisků a výplaty dividend. Portfolio geograficky i sektorově diverzifikujeme a jsme aktivní i na českých akciích, které nabízejí nadstandardní dividendový výnos.

Fond je vhodný i pro investory, kteří již mají zkušenosti s investováním do dluhopisů a zároveň chtějí dlouhodobě investovat také do dynamičtějších aktiv. Ta v podobě dividendových akcií nabízejí ve svém investičním horizontu dlouhodobě nadprůměrný výnos. K titulům s nejvyšším podílem v portfoliu patří akcie ČEZu, španělské Telefóniky či společnosti IBM.

Ing. Michal Semotan

Portfolio manažer

„Základem portfolia je kombinace dividendových a růstových společností. K těm domácím patří například ČEZ a Komerční banka, ze světových je to např. Apple. Zaměřujeme se na společnosti, které nabízejí atraktivní produkt a jsou klíčovým hráčem daného odvětví (např. Avast). Toto unikátní zaměření na lokální, středoevropský i zahraniční trh má přinést nadprůměrný dividendový i kapitálový výnos."

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 4.2.2023

Výkonnost fondu

k datu 4.2.2023

1 měsíc 8,53 %
3 měsíce 11,26 %
6 měsíců 5,04 %
1 rok -4,13 %
od zahájení činnosti (p. a.) 9,42 %
k min. IH (p. a.) Data nejsou k dispozici

Informace o fondu

Charakteristika

Fond si klade za cíl generování atraktivního výnosu prostřednictvím investic do akciových instrumentů. Nadprůměrného výnosu se snaží dosáhnout investicemi do stabilních dividendových titulů v kombinaci s růstovými akciemi. Aktiva fondu jsou diverzifikována jak geograficky, tak sektorově. Akciová složka se může pohybovat v rozmezí 50 - 100% objemu celkových aktiv fondu. V období výraznějších turbulencí na akciovém trhu má portfolio manažer možnost navýšit podíl hotovosti a využít krátkodobých nástrojů peněžního trhu. Doporučený investiční horizont je 5 a více let.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 5 let
Typ fondu otevřený standardní smíšený fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu Swissquote Financial Services Malta
Manažer fondu Ing. Michal Semotan
Datum zahájení činnosti 20.2.2019
Vlastní kapitál celkem 563 538 900,00 Kč
Aktuální hodnota PL 1,4199 Kč
Změna aktuální hodnoty PL 2,19 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Poplatek za správu 0,75 % p.a. prvních 12 měsíců, 1% p.a. následujících 12 měsíců, 1,5% po uplynutí 24 měsíců od založení
Stanovení aktuální hodnoty jednou za týden
Poplatková kategorie III
Třída fondů Kč akumulační, Kč dividendová, EUR akumulační, EUR dividendová
Riziková třída 6 / 7
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 5
Investiční cíl Ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 6

Dokumenty ke stažení

J&T SICAV P.L.C. Offering Memorandum PDF
Tisková verze infolistu PDF
Statut PDF
Klíčové informace pro investory PDF

Informační dokumenty

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Název Zaměření fondu Investiční horizont Tolerance rizika Měna Hodnota podílového listu Výnos od založení K datu Porovnání
J&T Opportunity akcie 5 a více let 4 / 7
CZK 4.2646 6,24 % p.a. 1.02.2023
J&T Komoditní fond komodity 5 a více let 4 / 7
CZK 0.6468 -3,55 % p.a. 1.02.2023
J&T BOND Globální 3 roky 2 / 7
CZK 1.5439 3,96 % p.a. 1.02.2023
J&T MONEY Střední Evropa 2 roky 2 / 7
CZK 1.469 3,77 % p.a. 1.02.2023
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky 2 / 7
CZK 1.5083 2,77 % p.a. 1.02.2023
J&T Credit Opportunities Fund (třída B) především na dluhopisy neinvestičního stupně 3 roky 3 / 7
CZK 125.66 2,65 % p.a. 27.01.2023
J&T Money II Fund CZK (třída A) krátkodobé směnky a dluhopisy s vysokým výnosem 2 roky 2 / 7
CZK 141.8 3,80 % p.a. 25.1.2023
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 3 roky 3 / 7
CZK 1.2381 2,54 % p.a. 1.02.2023
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 5 a více let 3 / 7
CZK 1.307 3,12 % p.a. 1.02.2023
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.3262 3,26 % p.a. 1.02.2023
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky 5 / 7
CZK 1.2645 6,21 % p.a. 27.1.2023
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let 6 / 7
CZK 1.4199 9,42 % p.a. 27.1.2023