Pravidelné investice

Cesta za vlastním bohatstvím. Naplánujte si budoucnost svého bohatství.


Celý život se stáváme bohatší o vzdělání, zkušenosti, vztahy nebo zážitky. Často k nim vede záměr a promyšlená cesta – a ty jsou nezbytné pro úspěšné investování. Prostřednictvím investic se stáváte bohatšími, ať už toužíte svým dětem umožnit studium na prestižních školách, vybudovat něco pro své okolí nebo se jednoduše finančně zabezpečit. Potkejme se. Společně určíme jasné a dosažitelné cíle a vytvoříme váš investiční plán.


Proč investovat?

Zeptejte se sami sebe, co je vaším snem, jaký smysl dáte svým penězům? Možná je to bydlení, vzdělání dětí nebo zlepšení kvality místa, kde žijeme. Dobře naplánované investice vám umožní dosáhnout vysněného cíle.

Bezstarostný důchod
Na poklidné stáří je potřeba připravit se včas. V určitém věku by se toto mělo stát vaším prioritním investičním cílem.

Ochrana majetku
Společně pro vás navrhneme způsoby, jak ideálně ochránit váš majetek před inflací, nebo jak se zajistit pro nenadálé události.

Budoucnost dětí
Usnadnit dětem start do života je přáním většiny rodičů. Ať už je to investice do vzdělání nebo mladého bydlení, i s tímto investičním cílem vám umíme poradit.

Plnění snů
Sníte o kvalitním bydlení pro sebe nebo svou rodinu? Toužíte po cestě do Tichomoří na vlastní lodi? Jsme tu proto, abychom z vašich snů udělali skutečnost. 


Proč investovat teď a pravidelně?

Předpokladem úspěšného investování je plán – do čeho chcete investovat, jak dlouho, s jakou mírou rizika. Poradíme vám s nastavením investičních cílů i výběrem investičních nástrojů. Začít můžete s pravidelným investováním i menších částek. Neexistuje univerzální návod na investování, důležité je začít a pokračovat.


Velké částky potřebují časVaše budoucí finanční potřeba je vyšší, než se dnes může zdát. Proto je vhodné větší částky  potřebné k budoucímu pomalému rozpouštění  začít kumulovat co nejdříve.
S trpělivostí přichází vyšší výnosV delším horizontu můžete investovat do rizikovějších aktiv s potenciálem vyššího výnosu. Díky pravidelným investicím si vybudujete dynamické portfolio s nižším rizikem na začátku i v průběhu.
Disciplína je spolehlivější než náhodaProstřednictvím pravidelných investic se krok za krokem přibližujete k nastavenému cíli. Máte svůj cíl a vymezený potřebný obnos peněz? Pak máte všechno potřebné a můžete nechat peníze pracovat za vás.
Kolísavost trhů je vaším spojencemS rostoucím trhem rostou vaše investice, při poklesu zase můžete nakupovat za výhodné ceny. Tímto si průměrujete nákupní cenu.
Nejlepší okamžik je teďNa trhu vždy najdete nějakou nejistotu. Nevymlouvejte se na ni. S investováním menších částek můžete začít kdykoli. Pravidelnost je způsob, jak případnou nejistotu zmírnit a možná ji i využít ve svůj prospěch.

Proč investovat do konkrétního produktu?

Základem každého individuálního portfolia jsou složky, které obsahují produkty s různými charakteristikami:

 • Stabilizační složka je především ochrana peněz v krátkém horizontu. Slouží jako pojistka a je důležitá i pro případ, že v následujících dvou letech budete peníze potřebovat. Snižuje kolísavost hodnoty portfolia, ale snižuje výnosnost.
 • Výnosová složka umí vytvořit solidní základ portfolia. Její hlavní charakteristikou je vyváženost, a to ve všech hlavních ohledech – investiční riziko, potenciál výnosu a likvidity.
 • Růstová složka je akcelerátorem. Dodává do portfolia potenciál vyšších výnosů. Je vhodná pro dlouhé horizonty, například spoření na penzi. Jejím prostřednictvím můžete dodat do portfolia zajímavá témata.

Inspirovat vás mohou čtyři investiční strategie, jejichž cílem je ochránit a dlouhodobě zhodnotit vaše finance. Jednotlivá portfolia se od sebe liší potenciálním výnosem a mírou rizika. Každý má jiné sny, cíle i pojem o bohatství. A proto řešíme konkrétní portfolio s každým klientem individuálně.

Strategie v této části zahrnuje typové produkty, ze kterých by portfolio mohlo být složeno, aby plnilo určité parametry. Individuální portfolio pak je tvořeno konkrétními produkty dle preferencí každého jednotlivého klienta


Jak může vypadat investiční portfolio

investiční portfolio

Portfolio Stabilní výnos

 • vysoký důraz na ochranu investovaných prostředků
 • investiční horizont většiny produktů do 3 let
 • část prostředků uložena ve vysoce likvidních produktech, které mohou sloužit jako dostupná finanční rezerva
 • nižší riziko je spojeno s nižšími očekávanými výnosy prioritou jsou investice do podílových fondů a korporátních dluhopisů renomovaných společností, strategicky rozdělené do různých oblastí hospodářství

Konzervativní portfolio

 • důraz na zhodnocení za rozumné míry rizika
 • střední investiční horizont, obvykle 3–5 let
 • cílem je zhodnocení výrazněji převyšující výnos termínovaných vkladů a spořicích účtů
 • menší část prostředků v likvidních produktech
 • vyšší potenciál výnosu je tvořen o něco rizikovějšími investicemi do produktů vázaných na akcie a korporátní dluhopisy
 • významná část prostředků vložená do fondů peněžního trhu nebo krátkodobých dluhopisových fondů za účelem zachování potřeby likvidity

Balancované portfolio

 • cílí na výrazné zhodnocení prostředků
 • převyšující výnos na termínovaných a spořicích účtech
 • celková rizikovost portfolia je vyšší
 • delší investiční horizont, obvykle 5–8 let s preferencí růstové složky

Dynamické portfolio

 • předpokládá zkušeného investora s ochotou podstoupit významné riziko za účelem výrazného zhodnocení
 • delší investiční horizont (někdy i více něž 8 let)
 • hlavním cílem je dosažení výnosů výrazně převyšujících výnos na termínovaných a spořicích účtech

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.