Směnky

Krátkodobé směnky jsou alternativou pro zhodnocování vašich peněz. Nabízejí atraktivní výnos sobvykle roční dobou splatnosti. Nevztahuje se na ně pojištění vkladů, a proto je vhodné dobře promyslet skladbu společností, do kterých budete investovat.


Proč investovat do směnek?

Nákupem krátkodobých směnek můžete zhodnocovat své volné prostředky. Jelikož směnky, stejně jako ostatní investiční nástroje, nepodléhají zákonnému pojištění vkladů, je dobré vždy předem zvážit, do jaké společnosti investujete. Odměnou za podstoupená rizika vám bude atraktivní výnos.

Hlavní výhody směnkových programů:

  • Předem známý výnos a doba trvání
  • Možnost volby splatnosti
  • Atraktivní emitenti, se kterými máte coby investor přímý vztah
  • Související péče včetně úschovy nebo předkládání ke splacení

Délka investice

Splatnost směnky bývá zpravidla jeden rok, nicméně je možné pořídit směnky se splatností i za několik let. Díky této variabilitě si můžete své portfolio efektivně strukturovat.


Proč směnky od nás?

Postaráme se o komunikaci s emitentem a vyřídíme potřebnou administrativu – zajišťujeme vydávání směnek a následné nakládání s nimi, a to včetně bankovní úschovy, výpočtu úroků a výplaty konečné sumy. Díky dlouholetým zkušenostem se směnkovými programy od nás dostanete nejenom atraktivní výnos, ale také špičkový servis po celou dobu trvání své investice. U vybraných společností můžete do směnek investovat také prostřednictvím fondů nebo využitím naší služby Správa klientského portfolia.

Směnečné programy můžou využívat všichni klienti privátního bankovnictví.

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

**Nedodržení zákonných podmínek může vést k povinnosti navrácení daňové podpory. 


Důležité upozornění: Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem Banky k uzavření smlouvy a Banka není na jeho základě povinna vstoupit s jakoukoli osobou do smluvního vztahu nebo poskytnout jakoukoli službu. Toto sdělení není nabídkou ke koupi či úpisu investičních nástrojů, nýbrž představením DIP jako specifického produktu, do jehož investiční složky může klient nabývat konkrétní investiční nástroje podle své volby. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Banka upozorňuje investory s jinou než domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nedochází k propagaci konkrétních investičních nástrojů, a tudíž nebyl zohledněn cílový trh. 

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů, které Banka nabízí a klient je může podle své volby do investiční složky DIPu nabývat, může být Banka, dceřiná společnost Banky nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce takového investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej takového investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.