Základní platební účet

V souvislosti s aktuální mezinárodní situací dočasně pozastavujeme provádění operací s ruským rublem.


Jedná se o balíček produktů a služeb poskytovaných v rámci základního platebního účtu. Obsah balíčku je stanoven zákonem o platebním styku.


Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.