Investovat od 25 let. Do důchodu se 13 miliony korun

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceInvestovat od 25 let. Do důchodu se 13 miliony korun
#Cíle#Starosti#dip#Fondy

Dlouhodobost a pravidelnost se vyplácí. To je základní pravidlo investování. I proto platí, že čím dříve se s investicemi začne, tím výhodnější investování je. Ukáže to náš miniseriál věnovaný tomu, jak se zhodnotí pravidelné investice započaté v různých fázích života. V prvním dílu se zaměříme na mladého člověka, který začne pravidelně investovat v 25 letech a využije například možnosti odepsat si část investic z daní, což mu nově umožňuje zákon o využití kapitálových trhů a takzvaný dlouhodobý investiční produkt (DIP).


Češi zatím nejsou tak zvyklí investovat a chystat se na stáří jako například obyvatelé západní Evropy či Spojených států. Přesto stále více lidí chápe, že je nutné se na stáří chystat již v průběhu své profesní kariéry. Díky tomu pak člověka při přechodu do důchodu nemusí čekat propad životní úrovně.

Kdy začít investovat? A jakou částku pravidelně odkládat, aby se zhodnocovala na kapitálových trzích? Odpověď je jednoduchá – čím dříve, tím lépe.

Čas totiž hraje pro investora a čím déle prostředky „pracují“ na finančních trzích, tím vyšší výnos může investor očekávat. Důvodem jsou především dva podstatné faktory – jednak skutečnost, že trhy v dlouhodobé perspektivě rostou, jednak výhoda složeného úročení. Díky úročení a zpětnému reinvestování výnosů z úroků a dividend tak i relativně nízká částka pravidelně investovaná po delší dobu může na konci přinést výrazné zhodnocení.


Dlouhodobý investiční produkt výnosy


Když začnete ve 25 letech

Ideální start nelze určit, ale je dobré znát parametry a výhodnost toho, jak se prostředky zhodnotí při opravdu dlouhodobém investování. A ačkoli nelze předem spočítat skutečné výnosy, lze využít dlouhodobých dat k modelaci konkrétních příkladů. Prvním bude investor, který si pravidelně měsíčně odkládá 5 000 korun od svých 25 let věku. Kolik peněz bude mít na investičním účtu v 65 letech, což v současnosti činí věk odchodu do důchodu v České republice?

Odpověď zní: klidně i více než 13 milionů korun. Přitom výraznou většinu z těchto prostředků bude představovat právě výnos, nikoli vlastní vklad.

Pokud totiž bude investor odkládat měsíčně 5 000 korun po dobu 40 let, pouhý součet investovaných prostředků bude představovat 2,4 milionu korun. Rozdíl, tedy 10,7 milionu korun, pak představuje výnos a reinvestice dividend.

Jde přitom o realistický odhad, který počítá s ročním výnosem 7 procent, což je například dlouhodobý průměr fondu J&T Opportunity.


Investovat dravě

Právě dlouhý čas a pravidelnost přitom podle investorů dovoluje využívat rizikovějších, a tedy potenciálně výnosnějších nástrojů.

Při sestavování portfolia tak lze vsadit na dynamičtější portfolio, v němž hraje větší roli růstová a výnosová složka. Konkrétně tak lze do portfolia zařadit například akciové tituly či veřejně obchodované fondy (ETF). Do těchto nástrojů přitom lze investovat i prostřednictvím dlouhodobého investičního produktu.


Další díly:
Jaké zhodnocení čekat, když začnu investovat ve 35 letech.
Pravidelné investice od 45 let. Je na čase zohledňovat riziko.
Vyplatí se pravidelné investice od 55 let? Ano, ale má to řadu úskalí.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.