Pravidelné investice od 35 let. Do důchodu s miliony

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakcePravidelné investice od 35 let. Do důchodu s miliony
#Cíle#Fondy#dip

Kdy začít pravidelně investovat? Odborníci říkají, že správné je začít hned poté, co absolvent nastoupí do první práce. To však mnohdy není z objektivních důvodů možné. Velmi častý věk, kdy Češi začínají investovat, je tak 35 let. Kolik peněz si mají odkládat? Jaké výnosy mohou očekávat? A do jakých nástrojů mají investovat třeba prostřednictvím takzvaného dlouhodobého investičního produktu (DIP)? Zde jsou expertní odhady.


Trpělivost růže přináší. Toto české přísloví je dvojnásob pravdivé v případě finančních investic. Při investování na kapitálových trzích totiž platí zlaté pravidlo, že dlouhodobost a pravidelnost může nabídnout opravdu skvělé zhodnocení investovaných prostředků.

Pro Češky a Čechy zatím investice nepředstavují hlavní prostředek zhodnocení majetku. To by se však v následujících letech mělo změnit i díky dlouhodobému investičnímu produktu, tedy nástroji, který nově začala podporovat česká vláda. Celkem si můžete z daňového základu odepsat až 48 tisíc, pokud tuto částku ročně investujete do DIPu, penzijního připojištění nebo investičního životního pojištění. Výhodou DIPu oproti ostatním produktům přitom je možnost vybrat si vlastní investiční cestu.

A to dle vlastního věku a sklonu či naopak averzi k riziku. Čas a riziko jsou totiž dvěma vrcholy takzvaného investičního trojúhelníku, kde třetím vrcholem je výnos.


Dlouhodobý investiční produkt výnosy


Když začnete ve 35 letech

Vhodný start pro pravidelné investování není všeobecně platný, každý si ten správný čas určuje sám. Pravdou však je, že čím dříve investovat začneme, tím déle budou prostředky pracovat na finančních trzích za nás. Tedy tím méně jich je potřeba. Minule jsme se podívali na ideální případ investora, který začal odkládat 5 000 korun měsíčně již v 25 letech.

Nyní se podíváme na realističtější příklad investora, který začíná prostředky pravidelně zhodnocovat od 35 let. Opět si bude pravidelně odkládat 5 000 korun měsíčně, a to po dobu 30 let, tedy do 65 let věku, což je aktuální doba odchodu do starobního důchodu.


Kolik peněz bude v takovém případě mít na důchod?

Odpověď zní: na základě dlouhodobých dat by to mohlo být 6,1 milionu korun. Přitom i v tomto případě platí, že většinu z těchto prostředků bude představovat právě výnos, nikoli vlastní vklad.

Pokud totiž bude investor odkládat měsíčně 5 000 korun po dobu 30 let, pouhý součet investovaných prostředků bude představovat 1,8 milionu korun. Rozdíl, tedy 4,3 milionu korun, pak představuje výnos a reinvestice dividend.

Jde přitom o realistický odhad, který počítá s ročním výnosem 7 procent, což je například dlouhodobý průměr fondu J&T Opportunity.


Investovat dravě

Třicet let je stále velmi dlouhý investiční horizont. A právě dlouhý čas a pravidelnost podle investorů dovoluje využívat rizikovějších, a tedy potenciálně výnosnějších nástrojů. Při sestavování portfolia tak lze vsadit na dynamičtější portfolio, v němž hraje větší roli růstová složka. Konkrétně tak lze investovat například do akcií či takzvaných ETF. Pokud je investor „opatrnější“ (tedy jeho averze vůči riziku je nižší), lze do portfolia zařadit i podíl takzvané výnosové složky v podobě například dluhopisových fondů. Do těchto nástrojů přitom lze investovat i prostřednictvím dlouhodobého investičního produktu.


Další díly:
Jaké zhodnocení čekat, když začnu investovat ve 45 letech.
Vyplatí se pravidelné investice od 55 let? Ano, ale má to řadu úskalí.

Předchozí díl:
Investovat od 25 let. Do důchodu se 13 miliony korun.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.