Pravidelné investice od 45 let. Je na čase zohledňovat riziko

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakcePravidelné investice od 45 let. Je na čase zohledňovat riziko
#Cíle#Fondy#dip

Průměrný Čech stráví v produktivním věku 40 let. Jeho kariéra se tak do druhé poloviny láme zhruba ve 45 letech. Právě tehdy také začíná stále častěji myslet na investice, protože odpadávají výdaje spojené se začátkem kariéry a založením rodiny. Do jakých nástrojů by měl investovat třeba i prostřednictvím takzvaného dlouhodobého investičního produktu (DIP)? A jaké výnosy může očekávat na základě historických dat? Zde jsou expertní odhady.


Výhody kapitálového trhu si řada lidí uvědomuje až po čtyřicítce. Logicky. Většinou mají za sebou problémy spojené se začátky kariéry, mívají stabilní příjmy a největší výdaje spojené se zakládáním rodiny již bývají minulostí.

I pro takové investory však platí, že lze využít zejména výhod pravidelných investic, které umožňují částečně tlumit rizika spojená s výkyvy na kapitálových trzích.

Nově je také možné využít investic prostřednictvím takzvaného dlouhodobého investičního produktu, který začala podporovat česká vláda. Celkem je možné si z daňového základu odepsat až 48 tisíc, pokud tuto částku ročně investujete do DIPu, penzijního připojištění nebo investičního životního pojištění. Výhodou DIPu proti ostatním produktům přitom je možnost vybrat si vlastní investiční cestu. A to dle vašeho věku a sklonu či naopak averzi k riziku. Čas a riziko jsou totiž dvěma vrcholy takzvaného investičního trojúhelníku, kde třetím vrcholem je výnos. Aby se investor vyhnul povinnosti zpětného dodanění, musí přitom prostředky nechat investované nejméně deset let a vybrat je může nejdříve v 60 letech.


Dlouhodobý investiční produkt výnosy


Když začnete ve 45 letech

Začít investovat ve 45 letech je takzvaně „na poslední chvíli“. Důvodem je, že pokud si investor začne pravidelně odkládat každý měsíc určitou částku, díky výhodám investování do kapitálových trhů a složeného úročení bude mít v 65 letech částku, která výrazně převýší prostý součet vložených prostředků.

Matematika a logika trhů jsou neúprosné a platí, že kdo dřív přijde, ten víc bere. A 20leté investování již není tak výhodné, jako kdybyste začali ve 25 letech.

Zde je konkrétní příklad. Investor, který si od 45 let začne pravidelně odkládat 5000 korun měsíčně, bude mít v 65 letech k dispozici částku 2,6 milionu korun. Z toho částka 1,2 milionu představuje prostý součet vložené investice, dalších 1,4 milionu pak činí výnosy, úroky a dividendy.

Pro kontext dodejme, že pokud by investor začal jen o deset let dříve, bude mít více než 6 milionů, přitom sám proinvestuje jen o 600 tisíc více. Na tomto příkladu se nejlépe ukazuje síla pravidelného investování. Jde přitom o realistický odhad, který počítá s ročním výnosem 7 procent, což je například dlouhodobý průměr fondu J&T Opportunity.


Promyšlené investice

Dvacet let je sice stále velmi dlouhý investiční horizont, přesto vývoj v posledních dekádách ukazuje, že během dvaceti let může na finančních trzích dojít ke značně turbulentnímu vývoji. I proto je dobré začínat pomalu, mírně snižovat celkový rizikovostní profil a investor by měl vedle růstové složky, která by stále měla představovat většinu investice, postupně navyšovat složku výnosovou a posléze i stabilizační.

Růstovou složku by tak měly představovat nadále zejména akcie či ETF. Výnosovou složku představují státní dluhopisy a lze vybrat i některé dividendové akciové tituly. Dále je možné také investovat do fondů kvalifikovaných investorů zaměřených na investice do nástrojů peněžního trhu a kvalitních korporátních dluhopisů.


Příště: Jaké zhodnocení čekat, když začnu investovat v 55 letech.

Předchozí díly:
Investovat od 25 let. Do důchodu se 13 miliony korun.
Pravidelné investice od 35 let. Do důchodu s miliony.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.