Dividendové akcie pomůžou udržet hodnotu majetku

5-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceDividendové akcie pomůžou udržet hodnotu majetku

Kdo preferuje dlouholetou investici se stabilními příjmy, měl by se podívat, co nabízejí cenné papíry společností, jež pravidelně vyplácejí dividendy. Zatímco u jiných akcií sázejí investoři na kontinuální růst hodnoty firmy, u těchto aktiv sice nejspíš během pár dní pohádkově nezbohatnou, ale v horizontu pěti deseti let své peníze zhodnotí velmi dobře.


„Investoři oceňují zvláště společnosti, které se pravidelně dělí o své zisky s akcionáři, a tím pádem je jejich ‚dividendový‘ výnos odhadnutelný. Většinou se jedná o velké stabilní firmy, které jsou schopny generovat zisk a dělit se o něj jak v období ekonomického boomu, tak i v dobách, kdy se ekonomice úplně nedaří,“ připomíná Michal Semotan, portfolio manažer fondu J&T Dividend, který sází právě na dividendové akcie.

Hotovost i zhodnocení v čase

„Dividendové akcie ocení investor, kterému je bližší mít prostředky ve firmách, jež platí hned. Běžné růstové tituly nemusí být špatnou investicí, jen si musí investor uvědomit, že svěřuje peníze optimistickému výhledu. Tyto akcie jsou totiž oceněny na základě toho, že se jim podaří naplnit růstové byznys plány. Nesou s sebou tak značný potenciál, ale i riziko. „Vedle toho dividendové akcie jsou mnohdy dekády zaběhnuté firmy, které už nemusí platit drahý růst. Zbylé prostředky pak každý rok investorovi vyplatí. Navíc i dividendové akcie se v čase samozřejmě zhodnocují na ceně. Typický dividendový výnos portfolia vidím dle možností na trhu mezi 4 a 6 procenty ročně plus cenový růst v čase,“ vysvětluje Marek Ševčík, portfolio manažer fondu J&T Rentier.

Jeho kolega z privátního bankovnictví J&T Banky Roman Koděra pak uvádí, že vyplacená dividenda nabízí hned několik variant, jak s ní naložit. „Prostředky lze reinvestovat a nakoupit nové akcie téže společnosti, ze kterých bude plynout další dividenda. Nakoupit je možné akcie jiné společnosti a tím rozšířit, případně diverzifikovat portfolio. Investor si také může hotovost ponechat, utratit ji za běžné potřeby nebo ji použít na splacení části hypotéky.“

A jak dlouho se vyplatí držet dividendové akcie? Odborníci se shodují, že tyto investice se vyplácejí především v dlouhodobém horizontu, tedy pět let a více. Tak se totiž smazávají případné negativní vlivy krátkodobých korekcí na trzích nebo pohyby kurzu koruny.

cs-top-divi-tituly.png

Dividendy a covid

Velkou zkoušku pro nervy investorů znamenal začátek pandemie. Ve chvíli, kdy se téměř po celém světě ze dne na den zavřela velká část ekonomiky, propadaly se valuace firem na všech burzách bez výjimky. Nikdo nevěděl, kdy se svět vrátí do normálu a zda k tomu vůbec někdy dojde.

„Pandemie zasáhla celý trh, i když u některých titulů to podle nás trh přehnal. Nejvýraznější příležitosti jsme viděli v komoditních titulech, realitách typu obchodní domy a později v amerických bankách. V jejich případě ale nešlo ani tak o pandemii jako o razantní reakci vlády a centrální banky. Tato reakce způsobila růst tržních sazeb, za které mohou banky půjčovat, a zároveň byli spotřebitelé i firmy proti nesplácení chráněni masivními podpůrnými státními programy. Zde už jsme většinu zisků vybrali,“ prozrazuje Marek Ševčík.

A kdo naopak patřil mezi vítěze pandemie? Podle Michala Semotana to byl především technologický sektor, protože se do online světa převedla velká část ekonomiky i obyčejných životů. „Jako poměrně stabilní se ukázaly firmy z oblasti běžné spotřeby, producenti alkoholu a cigaret a vybrané telekomunikační společnosti, například domácí O2. Dařilo se také těžařům zlata. Vítězem se pak staly technologické tituly, především tedy růstové společnosti, z našich portfolií jmenujme třeba Google, Avast či Facebook,“ konstatuje portfolio manažer fondu J&T Dividend.

Pandemie však samozřejmě poznamenala ziskovost firem, což se poté přirozeně odrazilo také na výši dividendy. Podle Marka Ševčíka to kopíruje komplikace jednotlivých sektorů. „Výplatu dividendy přechodně zastavily zmíněné obchodní domy a především evropské banky. U zbytku našich investic byly dividendy zachovány. U obchodních domů té akci rozumím, kde byl ale zvolen podle mě až příliš opatrný postup, byl bankovní sektor. Banky ukázaly, že jsou výrazně lépe kapitálově vybaveny než roce 2008 a tentokrát se podílely na tlumení dopadu krize v podobě odkladu splátek. Ale dividendy se tady stále nevrátily.“

Hlavní je začít

Zde je ovšem opět důležité připomenout, že investice do dividendových akcií není krátkodobou záležitostí, ale dlouhodobou, což vyrovnává případné krátkodobé výkyvy, korekce i vlivy pohybu kurzu koruny.

Privátní bankéř Roman Koděra připomíná, že dividendové tituly můžeme mít ve svém portfoliu de facto celý život. „Nejdůležitější je začít investovat.“ To je další důležitá poučka, na které se shodují všichni bankéři a portfolio manažeři fondů.

„Ideální částka pro začátek je velmi individuální. Z mého pohledu bychom u jednorázové investice měli mluvit o zhruba 100 tisících korunách, aby získaná dividenda dávala alespoň nějakou absolutní sumu, která má smysl, a ne že si za ni zajdeme jen na dobrý oběd. Dividendové akcie jsou však vhodné i jako pravidelná dlouhodobá investice a tady podle mého názoru můžeme začít na částce minimálně dva až tři tisíce korun měsíčně. Při dlouhodobém investičním horizontu mi dává oželení této částky ve formě současné spotřeby ve prospěch investice do budoucnosti smysl,“ upozorňuje Michal Semotan, jenž je portfolio manažerem fondu J&T Dividend nabízejícího možnost investic právě do dividendových akcií.

Pokud ale máte možnost měsíčně investovat ještě víc, privátní bankéř Roman Koděra spravující portfolia nejbohatších klientů radí klidně na dividendové akcie posílat i o řád vyšší prostředky. „My v privátním bankovnictví doporučujeme investovat klientům v tisících až desetitisících měsíčně, tak aby po 10 až 20 letech zainvestovaná částka včetně reinvestovaných výnosů a dalšího zhodnocení naplnila potřeby a cíle, se kterými byla započata. Tedy ochrana a růst původního majetku a plynoucích příjmů,“ uzavírá Koděra.

cs-top-divi-tituly.png
J&T Rentier kombinuje výnosy z podnikových dluhopisů a silných akciových titulů. Akciovou část fondu tvoří stabilní a dlouhodobě ziskové společnosti, které pravidelně vyplácej dividendu. Finanční prostředky jsou dvakrát ročně zasílány přímo na účet investora.

 

J&T Dividend tvoří kombinace dividendových a růstových společností, a to jak z domácího trhu (ČEZ, KB), tak z celého světa (např. Apple). Fond se zaměřuje na společnosti, které nabízejí atraktivní produkt a jsou klíčovým hráčem daného sektoru (např. Avast). Unikátní geografická expozice na lokální, středoevropský i zahraniční trh přináší nadprůměrný dividendový i kapitálový výnos. Výplata dividendy probíhá na pololetní bázi.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.