Míra inflace v dubnu prudce vyskočila na 2,9 % meziročně

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 


Míra inflace v dubnu prudce vyskočila na 2,9 % meziročně
#Trendy#Ekonomika

V dubnu meziroční míra inflace nečekaně prudce vyskočila na 2,9 % r/r z 2,0 %, kde se držela předchozí 2 měsíce. Výsledky inflace zaostaly za očekáváním (oček. 2,3 %). Za zvýšením míry inflace stály hlavně ceny potravin, cigaret a alkoholu.


2,9 %


Celkovou inflaci zvedl obrat u cen potravin 

Předchozích 9 měsíců celkovou inflaci tlumil vývoj cen potravin, který ještě zesílil na začátku letošního roku, když došlo k nejhlubšímu propadu cen potravin v historii ČR (-1,0 % za 1Q). V dubnu přišla první korekce, ceny potravin (+1,7 % m/m) naopak výrazně vzrostly a zmírnil se jejich meziroční propad (-2,9 % r/r vs. -6,0 % v březnu). Vedle toho vzrostly ceny alkoholických nápojů (3,4 % m/m) a cigaret (1,2 % m/m). Následně tyto dvě volatilní položky (potraviny + alkohol & tabák) měly dominantní vliv na zvýšení celkové míry inflace. Další výraznou položkou v dubnu byl pokračující růst cen pohonných hmot (2,7 % m/m).


Celkový obrázek se příliš nemění

I přes prudký nárůst míry inflace se celkový inflační obrázek příliš nemění. Předchozí měsíce výsledky inflace stlačoval mimořádně příznivý vývoj u kolísavých položek, jako jsou ceny potravin. Nyní v dubnu nastal opačný vývoj, kdy došlo k souběhu výkyvů cen u potravin, cigaret, alkoholu a pohonných hmot. Celkový cenový vývoj se výrazně zklidnil vůči předchozím 3 rokům, ale stále zůstává mírně zvýšený. Hlavně na začátku roku pokračoval nadprůměrný růst cen ve službách, které v meziročním srovnání stále drží tempo nad 5 procenty (5,3 % r/r v dubnu; 5,4 % r/r v březnu). V dubnu zase vyskočily ceny zboží (potraviny, pohonné hmoty). Naplňuje se naše očekávání, že na cestě k cenové stabilitě bude předchozí inflační šok doznívat delší dobu a míra inflace se v druhé polovině roku vrátí k úrovni 3 procent. Dubnový skok v inflaci byl nečekaný, ale celkově nejde o překvapivý vývoj, jen jsme předpokládali, že bude více rozložen v čase. Pro letošní rok očekáváme průměrnou inflaci 2,7 % (10,7 % v roce 2023), což by byla nejnižší hodnota za posledních 6 let.


ČNB začne být víc opatrná

Vývoj inflace a předchozí snížení sazeb ze 7,00 % na 5,25 % nyní pravděpodobně povede centrální bankéře při dalším snižování sazeb k větší opatrnosti. Inflace poskočila k úrovni 3 procent, odezněly předchozí pozitivní vlivy u cen zboží, současně u služeb pokračuje zdražování tempem přes 5 procent. Pro nejbližší zasedání (27. června) očekáváme snížení sazeb „jen“ o 25 bazických bodů na 5,00 % (nyní 5,25 %). Do konce roku očekáváme postupný pokles sazeb k úrovni 4 procent.


Na vyšší inflaci (= pomalejší pokles sazeb) reagovala koruna, která k euru posílila o 10 haléřů na nové 3měsíční maximum 24,80 CZK/EUR.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.