J&T Banka uzavřela rok 2022 s rekordním ziskem

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceJ&T Banka uzavřela rok 2022 s rekordním ziskem
#Trendy#Úspěch#Růst

J&T Banka uzavřela, dle auditovaných konsolidovaných výsledků, loňský rok s historicky nejvyšším čistým ziskem ve výši 3,4 miliardy korun. Rekordní nárůst zaznamenal také objem poskytnutých korporátních úvěrů, který meziročně vzrostl o 17 %. Celkový objem úvěrů a pohledávek za klienty pak v roce 2022 dosáhl výše 106,2 miliardy korun.


Rok 2022 byl pro banku i celý bankovní sektor nejen rokem potenciálních rizik, ale i využitých příležitostí. Na válečný konflikt na Ukrajině a následnou energetickou krizi v Evropě, která posunula inflaci na nová maxima, reagovala Česká národní banka skokovým zvýšením základních úrokových sazeb. V podobném scénáři, jen s časovým zpožděním, začala i Evropská centrální banku (ECB) od června razantně zvyšovat úrokové sazby. Dramatický obrat ve vývoji klíčových úrokových sazeb pak snížil tlak na úrokové marže komerčních bank a přinesl zlepšení ziskovosti celého bankovního sektoru prostřednictvím růstu čistých úrokových výnosů.

Konsolidovaný zisk J&T Banky po zdanění dosáhl v roce 2022 rekordní úrovně 3,4 miliardy Kč (rok 2021: 2,8 miliardy Kč). Růstová trajektorie bilanční sumy se projevila v téměř 12% meziročním nárůstu a v závěru roku dosáhla výše 227,3 miliardy Kč. Na růst bilanční sumy měl podstatný vliv především nárůst vkladové základny, který představuje zdroj financování a jednu z důležitých podmínek růstu úvěrového portfolia.

„Atraktivní úročení vkladů v porovnání s konkurencí a celkový růst hladiny tržních úrokových sazeb na trhu se projevily zvyšováním motivace klientů přesouvat prostředky z běžných účtů do produktů se zajímavější mírou zhodnocení. Ve struktuře portfolia vkladů se to projevilo na jedné straně snižováním podílu vkladů na viděnou a na straně druhé nárůstem vkladů s delší dobou vázanosti, což má pozitivní dopad na stabilitu vkladové základny,“ vysvětluje Igor Kováč, finanční ředitel skupiny J&T Finance Group. Náhrada běžných účtů delšími vklady zároveň pozitivně ovlivnila posílení likvidní pozice a zlepšení likvidních ukazatelů.

Objem vkladů klientů dosáhl v závěru roku 164 miliardy Kč, což představuje 6,3% meziroční nárůst. Termínované vklady zaznamenaly dynamický nárůst, což odráží zvyšování úrokového diferenciálu mezi nízko, resp. nulově úročenými běžnými účty a zajímavěji úročenými termínovanými vklady nebo vklady s výpovědní lhůtou. Jejich celkový objem meziročně vzrostl o 24,2 miliardy Kč a dosáhl ke konci roku 2022 částky 134,3 miliardy. Počet vkladových klientů bank přesáhl hranici 103 tisíc (rok 2021: 92 tisíc).

Vlastní kapitál v meziročním srovnání narostl o 9,6 miliardy korun a na konci loňského roku činil 35,9 miliardy korun. Vedle zisku z běžného roku a příspěvku z nerozděleného zisku z předchozího roku se v něm pozitivně promítlo také mimořádné navýšení kapitálu ze strany akcionářů o 2,9 miliardy korun.

Kapitálová přiměřenost na konsolidované bázi dosáhla úrovně 19,37 %. Banka je tak dostatečně kapitálově vybavená pro další rozvoj.

Fondy pod správou přinesly zisky

Geopolitická situace a makroekonomické vlivy s sebou přinesly možnost prokázat význam aktivně spravovaných portfolií a investic. Zatímco ztráty indexů sledující hlavní akciové a dluhopisové trhy dosahovaly v lepším případě 10–20 %, všechny fondy pod správou investičních společností uzavřely rok s výbornými výsledky.

Nejvíce rostoucím fondem roku 2022 se stal J&T ARCH INVESTMENTS, který investorům za loňský rok připsal zhodnocení v korunové třídě ve výši 8,9 %, respektive 3,21 % v třídě eurové, a svůj objem zvýšil o 140 % na konečných 31,4 miliard korun. Celkový objem majetku pod správou pak činil 104,7 miliardy korun a meziročně se více než zdvojnásobil (+57 mld. Kč). „Za jeho růstem stojí nejen výsledky fondů, ale také akvizice společnosti AMISTA investiční společnosti, která se ke konci roku stala součástí celku,“ dodává Kováč.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.