Proč burzy ztrácejí svůj lesk

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Martin se jako portfolio manažer zabývá hledáním investičních příležitostí, tvorbou a zlepšováním investičního procesu, ale také čtením, psaním a dalšími činnosti s cílem zhodnotit prostředky klientů i JTFG.


Proč burzy ztrácejí svůj lesk
#Trendy#Byznys

Dlouhou dobu platilo, že veřejné kapitálové trhy byly tlukoucím srdcem kapitalismu. Burzy od New Yorku přes Londýn až po Hongkong byly primárními místy pro získávání kapitálu a financování globálního růstu. Z daného modelu vznikli průmyslový giganti jako Ford Motor, General Electric a později technologické zázraky Microsoft, Apple nebo Amazon.


Nicméně dnes stále více těchto klíčových firem z burz mizí nebo se na ně ani nikdy nepodívají. Častěji ty firmy zůstávají soukromé a kapitál získávají formou přímých investic. Primárním zdrojem kapitálu se pomalu, ale jistě stávají soukromé vehikly, přičemž veřejné trhy slouží spíše na odprodej firem ze soukromých rukou potom, co mají svůj největší růst za sebou.


Například OpenAI si na burze nekoupíte, financuje ji ze své kapsy Microsoft, jejich konkurenta Anthropic pro změnu financuje Amazon a SpaceX financuje konsorcium investorů za Elonem Muskem. Nabízí se samozřejmě otázka, proč tomu tak je. Důvodů je celá řada, ale mezi ty nejdůležitější z mého pohledu patří určitá svoboda firem, které se nemusí „svléknout“ před širokým okruhem investorů, auditorů a regulátorů. Firmy nemusí nutně tlačit na ziskovost a brzkou návratnost investovaného kapitálu, jejich kroky a výsledky nejsou rozebírány na CNBC. Nicméně klíčová změna je také na straně investorů. Vzniká stále více soukromých institucí a fondů, které disponují stále větším objemem peněz, které mohou do firem vkládat. Pokud jste tedy firma, která hledá růstový kapitál a nyní si může vybrat mezi veřejnými, nebo soukromými penězi se všemi jejich popsanými výhodami, častěji zvolíte variantu B.


Co to znamená pro nás investory? Pokud nechceme, aby nám utekla podstatná část vytvářené hodnoty, musíme více investovat do soukromých struktur a fondů soukromého kapitálu. Naštěstí si tuto potřebu „finanční obec“ uvědomuje a vzniká tak stále více produktů, které soukromé investice přibližují i běžným investorům. J&T Investiční společnost je mezi nimi.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.