Dluhopisy na hrbolaté cestě

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 


Dluhopisy na hrbolaté cestě
#Trendy#Dluhopisy

Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem. Lidová pranostika nás poučuje, že vzhledem k proměnlivosti aprílového počasí může být ještě někdy i chladno. Tuhá zima je sice pryč, ale teplé letní počasí zatím nenastalo. Podobným poučením si prošly dluhopisové trhy letos v dubnu.Index českých státních dluhopisů ztrácel nepřetržitě 6 týdnů. Americké dluhopisové trhy v červených číslech byly 4 týdny v řadě. Takové negativní série dluhopisy nepoznaly od roku 2022. Následně se většina dluhopisových indexů letos globálně překlopila do ztrát, a to i přes slibný začátek roku. Ovšem tuto neradostnou výkonnost dluhopisů můžeme brát jako  přechodný výkyv, stejně tak jako dočasné jsou dubnové mrazíky.

Předchozí velká inflační vlna odezněla a míra inflace již propadla na nižší hodnoty. Ale také se ukazuje, že inflační „zima“ má ještě různé dozvuky a cesta nejen k nižší, ale k trvalé nízké inflaci bude podstatně delší a klikatější, než si mnozí představovali. Centrální bankéři, pokud úrokové sazby už začali snižovat, jsou tak obezřetnější a další pokles sazeb bude asi pozvolnější. Tam kde uvažovali, že začnou snižovat sazby, tak tyto plány zase schovávají do šuplíku na pozdější termín.

Vloni si centrální banky oblíbily frázi, že úrokové sazby budou vyšší po delší dobu. Letos na jaře se ukazuje, že budou nadále vyšší, ale hlavně, že ta delší doba, bude podstatně delší, než se původně očekávalo. A tomu se přizpůsobují i dluhopisové trhy, pro které výhled výších sazeb po delší dobu nyní znamená pokles cen dluhopisů a zmíněnou negativní výkonnost.

Současně to nic nemění na dlouhodobém směřování k nižším úrokovým sazbám, než jsou nyní. Teplé léto (tedy nízké úrokové sazby) sice ještě nenastalo, ale tuhá zima (zvyšování úrokových sazeb) už je pryč. Rozhodně tedy není důvod k přehnaným obavám ohledně správnosti investic do dluhopisů, které nadále nabízí velmi dobrý investiční potenciál pro nejbližší roky vzhledem k rizikům. Jen cesta není hladká a místy drncá, pokud se vývoj uspěchá. Jarní mrazíky mohou příchod teplého léta také odložit, ale nezastaví ho.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.