V 1Q růst HDP táhlo oživení spotřeby domácností

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 


V 1Q růst HDP táhlo oživení spotřeby domácností
#Ekonomika#Trendy

Česká ekonomika na začátku letošního roku pokračovala v opatrném růstu, reálné HDP v 1Q vzrostlo vůči předchozímu kvartálu o 0,3 % q/q (0,4 % q/q ve 4Q/23). Tempo meziročního růstu HDP zůstalo na 0,2 % r/r. Statistický úřad mírně zhoršil svůj prvotní odhad HDP (+0,5 % q/q; +0,4 % r/r) z 30. dubna.Se zpomalením inflace pokračovalo oživení domácí spotřebitelské poptávky, která se očekávaně stala hlavním tahounem růstu. Negativním překvapením byl v 1Q mimořádně hluboký propad investic.

Pro meziroční růst HDP byl v 1Q pozitivní faktorem také zahraniční obchod, který byl kompenzován negativním příspěvkem likvidace zásob. Celkově výsledky podporují naší hypotézu, že na konci loňského roku se ekonomika odrazila ode dna a kvůli oživení spotřeby domácností se česká ekonomika vrací k růstu.


Zrychlující obrat u spotřebitelské poptávky

V 1Q dál zrychlil růst spotřebních výdajů domácností a navázal na obrat ve 4Q. Reálné útraty domácnosti v 1Q vzrostly o 1,0 % q/q (+0,5 % q/q ve 4Q). Znakem obratu je, že jde o nejvyšší nárůst za poslední 3 roky. V meziročním srovnáním výdaje vzrostly o 2,5 % r/r (-0,5 % r/r ve 4Q/23), což je první meziroční nárůst po 2 letech. Oživení spotřeby je plošné, jde přes všechny segmenty a ukazuje se jako velmi robustní. Tento obrázek zapadá do vývoje všech průběžných ukazatelů, jako jsou maloobchodní tržby, růst mezd a zlepšení spotřebitelské nálady.


Abnormálně hluboký propad fixních investic

Negativním překvapením výsledků za 1Q byl mimořádně hluboký propad fixních investic o 7,9 % q/q vůči 4Q a meziročně o 2,7 % r/r. Propad o 7,9 % q/q je nejhlubší propad v celé historii časové řady (data od roku 1996), což ukazuje na velkou mimořádnost, která se navíc nečekala. Propad jde napříč celým segmentem investic (stroje, budovy, auta). Jedním z vlivů tohoto vývoje může být dočerpávaní fondů EU v loňském roce a následný propad v letošním roce. Další data by měly ukázat, zda šlo jen o mimořádný výkyv v 1Q, nebo i o náznak hlubšího problému. Ve výsledku byly investice výraznou brzdou HDP v 1Q.


Pozitivní příspěvek zahraničního obchodu k HDP (příspěvek +2,1 procentního bodu) netvořil jen mírný nárůst exportů (+2,5 % r/r), ale také další propad na straně dovozů (-1,1 % r/r).

Z pohledu nabídkové strany (strana výroby) je obrázek ekonomiky horší, než jak ho naznačuje výdajová strana (strana poptávky, tj. HDP). V 1Q HPH (hrubá přidaná hodnota) klesla o 0,1 % q/q a meziročně byla vyšší o 0,7 % r/r. Negativní příspěvek měl hlavně zpracovatelský průmysl.


V 1Q růst HDP táhlo oživení spotřeby domácností


Spotřeba domácností v 1Q pokračovala v oživení na více úrovních a měla by být i hlavním tahounem růstu ekonomiky v dalších kvartálech. Pro celý letošní rok čekáme mírný růst HDP (+1,2 %).

Výsledky zatím nepřináší žádný nový impulz pro měnovou politiku ČNB. Na dalším zasedání (27. června) očekáváme snížení sazeb o 25 bazických bodů na 5,00 % (nyní 5,25 %) a do konce roku pozvolný pokles sazeb k úrovni 4 procent.

Koruna na výsledky HDP výrazně nereagovala a obchodovala se poblíž 24,75 CZK/EUR.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.