Rozinvestujme Česko Budvarem

4-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Michal jako portfolio manažer spravuje dva akciové fondy, primárně řeší tedy akcie, prezentuje názory na investování a utváří pohled investiční společnosti na trh. Jeho práce je důležitá hlavně pro klienty, kterým se stará o majetek, ale samozřejmě také pro banku jako takovou. 


Rozinvestujme Česko Budvarem
#Trendy#Akcie#dip

Poslední dobou se v Česku hodně mluví o tom, jak zvýšit povědomost o investování v České republice. Vláda na jedné straně uvedla v život nový produkt DIP, ale ten se potýká s nižším než předem očekávaným zájmem občanů. Není se co divit, většina hlavních titulů na pražské burze je zatížena windfall tax, takže na jedné straně tu máme produkt, přes který máme investovat, ale nemáme naše prostředky do čeho rozumného vložit.Za mě bychom mohli roztleskat investice privatizací národního podniku Budvar. Stát by ho změnil na akciovou společnost a 49 % by mohl uvést na pražskou burzu, majoritní podíl 51 % by si stát ponechal kvůli ochranné známce. Budvar měl loni tržby vyšší než 3 miliardy korun, zisk se bude pohybovat mým odhadem někde mezi 300–400 miliony, kromě roku 2022 (odchod z Ruska) stabilně roste.

Pivu rozumějí téměř všichni Češi, firmu vnímají jako ziskovou, produkt poznají, investovat do Budvaru se nebudou bát, jako je tomu u jiných akcií. Neexistuje nic lepšího, než na tom udělat vzorovou osvětovou kampaň, proč investovat do akcií v Česku, proč se starat o to, co bude v období, kdy půjdu do důchodu, a jak se sám mohu finančně zabezpečit.

Masivní kampaň při privatizaci Budvaru by mohla pomoci i celkové finanční povědomosti u nás, zapojila by se do toho i velká část laické veřejnosti, která dříve o akciích ani neslyšela. Mluvilo by se o tom v médiích, na sociálních sítích, vedly by se diskuse na internetu, téma by zaplnilo hlavní zpravodajské kanály. K tomu by vláda nějaké peníze získala i do státního rozpočtu, kde potřebuje každou korunu.

Neexistuje jediný důvod, proč by v roce 2024 měl významný český pivovar zůstávat ve 100% státním vlastnictví, naopak je vysoce žádoucí, aby se část firmy privatizovala a mohli se této privatizace účastnit občané České republiky. Naučili by se na tom pojmy, co znamená akcie, co je trh a proč do něj investovat. V budoucnu je velmi pravděpodobné, že by mohl Budvar vyplácet i dividendu.

Pražská burza by získala novou společnost na trhu ze zajímavého sektoru a zájem investorů by se tak obrátil právě sem. Takže tento model má za mě velké množství výhod, nevýhody naopak nevidím. A rozjel by se tak i nyní málo využívaný nový produkt DIP (dlouhodobý investiční produkt). Z mého pohledu mohla vláda podmínky tohoto produktu o něco více daňově zvýhodnit, i to by se projevilo vyšším zájmem o tento produkt.  Za mě bychom mohli roztleskat investice privatizací národního podniku Budvar. Stát by ho změnil na akciovou společnost a 49 % by mohl uvést na pražskou burzu, majoritní podíl 51 % by si stát ponechal kvůli ochranné známce. Budvar měl loni tržby vyšší než 3 miliardy korun, zisk se bude pohybovat mým odhadem někde mezi 300–400 miliony, kromě roku 2022 (odchod z Ruska) stabilně roste.

Pivu rozumějí téměř všichni Češi, firmu vnímají jako ziskovou, produkt poznají, investovat do Budvaru se nebudou bát, jako je tomu u jiných akcií. Neexistuje nic lepšího, než na tom udělat vzorovou osvětovou kampaň, proč investovat do akcií v Česku, proč se starat o to, co bude v období, kdy půjdu do důchodu, a jak se sám mohu finančně zabezpečit.

Masivní kampaň při privatizaci Budvaru by mohla pomoci i celkové finanční povědomosti u nás, zapojila by se do toho i velká část laické veřejnosti, která dříve o akciích ani neslyšela. Mluvilo by se o tom v médiích, na sociálních sítích, vedly by se diskuse na internetu, téma by zaplnilo hlavní zpravodajské kanály. K tomu by vláda nějaké peníze získala i do státního rozpočtu, kde potřebuje každou korunu.

Neexistuje jediný důvod, proč by v roce 2024 měl významný český pivovar zůstávat ve 100% státním vlastnictví, naopak je vysoce žádoucí, aby se část firmy privatizovala a mohli se této privatizace účastnit občané České republiky. Naučili by se na tom pojmy, co znamená akcie, co je trh a proč do něj investovat. V budoucnu je velmi pravděpodobné, že by mohl Budvar vyplácet i dividendu.

Pražská burza by získala novou společnost na trhu ze zajímavého sektoru a zájem investorů by se tak obrátil právě sem. Takže tento model má za mě velké množství výhod, nevýhody naopak nevidím. A rozjel by se tak i nyní málo využívaný nový produkt DIP (dlouhodobý investiční produkt). Z mého pohledu mohla vláda podmínky tohoto produktu o něco více daňově zvýhodnit, i to by se projevilo vyšším zájmem o tento produkt.  


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.