Na Invalidovně zapustilo kořeny sedm platanů věnovaných místním osobnostem

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceNa Invalidovně zapustilo kořeny sedm platanů věnovaných místním osobnostem
#Radosti#Úspěch

Invalidovna je zelenější. Před budovou J&T Banky bylo nově vysazeno sedm stromů, z nichž každý symbolizuje příběh jedné významné osobnosti žijící na „Osmičce“. Výsadbu završila akce, která propojila čestné občany Prahy 8, žáky Základní školy Lyčkovo náměstí, špičkové architekty a krajináře se zástupci městské části, investiční skupinou J&T a developerem J&T Real Estate, kteří v lokalitě dlouhodobě působí.


Výsadba platanů je jedním z příkladů úspěšné spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem. „Oceňujeme, že se zástupci investora J&T nenechali udolat administrativní a technologickou náročností výsadby stromořadí na městské třídě s podzemním provozem metra a neodradila je ani cena za jeden strom, která na Invalidovně dosáhla milionu korun. Platanová alej v Sokolovské ulici přesahuje běžné ozelenění prostoru, a my jsme proto chtěli dát platanům další rozměr. Spolu s investorem jsme každý strom věnovali vybraným osobnostem, které v minulosti obdržely čestné občanství Prahy 8 za přínos pro městskou část,“ říká Radomír Nepil, místostarosta pro územní rozvoj Prahy 8.

 „Praha 8, respektive Karlín, je naším domovem. Zde jsme v roce 1998 s bankou začínali a nenechali se odradit ani povodněmi, které pár měsíců po otevření banky Florenc a celý Karlín zasáhly. Chceme místa, ve kterých působíme, aktivně zlepšovat a posouvat kupředu. Jsem proto velmi rád, že se nám přes veškeré nesnáze podařilo dotáhnout do zdárného cíle i výsadbu platanů a moc mě těší, že se tyto stromy mohou stát jakousi spojnicí mezi generacemi a propojit minulost a současnost,“ uvedl Tomáš Klimíček z J&T Banky.

Cedulky u jednotlivých platanů tak představují symbolické věnování lékařce Ivě Holmerové, pedagožce a psycholožce Marii Petrželové, speciální pedagožce Miloslavě Staré, akademické malířce a pedagožce Helze Hoškové-Weissové, akademickému malíři Václavu Špalemu, ekologovi Miloslavu Štulcovi a motocyklovému závodníkovi Milanu Špinkovi.

Na slavnostní křest stromů bezprostředně navázala beseda s žáky osmých tří ze ZŠ Lyčkovo náměstí v Café Rustonka, kde architekti Vít Máslo z CMC Architects a Karel Mrázek ze studia KAAMA představili dětem význam a funkce stromů ve městech i to, jaké zastoupení bude mít modrozelená infrastruktura v dalších aktuálně připravovaných projektech v lokalitě. 

Zelený bude Nový Rohan i Rustonka

„Budeme pokračovat v ozeleňování města v našem projektu Nový Rohan, v němž jsme právě zahájili prodej bytů, i v chystaném kancelářském projektu Rustonka West situovaném na pozemku sousedícím s J&T Bankou,“ doplnil člen představenstva J&T Real Estate Jiří Ochetz.

Součástí projektu Rustonka West jsou veřejná prostranství s řadou stromů a vodními prvky, na jejich podobě se domluvil investor s Městskou částí Praha 8. „Není hlavní úlohou městské části ‚fušovat‘ do řemesla architektům, i když musím říct, že návrh plánované budovy připomínající loď se mi líbí, nebo bojovat s investory a bránit rozvoji za každou cenu. To by bylo krátkozraké. Naší snahou je hledat s nimi dohodu tak, aby projekty nebyly odtržené od okolí, nezapomínalo se na veřejná prostranství a třeba právě na stromy nebo prostupnosti a obecně veřejnou vybavenost,“ dodává Radomír Nepil.  


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.