Boring is sexy

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
Martin ŠedivýBoring is sexy
#Trendy#Akcie

V dnešním světě investic, kde jsou pozornost a mediální sláva často směřovány na dynamické technologické start-upy a rychle rostoucí trendy, se může zdát investování do tradičních „boring“ společností méně atraktivní. Nicméně stabilita a předvídatelnost, které tyto firmy nabízejí, mohou být pro investory velmi cenné.Společnosti v oblastech, jako jsou spotřební zboží, energetika nebo zdravotnictví, často poskytují stabilní výnosy díky dlouhodobě udržitelnému podnikatelskému modelu a spolehlivému cash flow. Například společnosti jako Procter & Gamble nebo Johnson & Johnson pravidelně vyplácejí dividendy s ročním výnosem kolem 2–3 % a jejich zisky rostou průměrně o 5–6 % ročně.

Investice do „boring“ společností může být obzvláště přínosná v obdobích ekonomické nejistoty. Když trhy zažívají volatilitu a rizikové investice se ukazují jako nejisté, stabilní společnosti s pevnou finanční základnou a konzistentním výkonem se stávají bezpečným přístavem pro kapitál. Například během finanční krize v roce 2008 společnosti jako Coca-Cola zaznamenaly pouze mírný pokles ceny akcií ve srovnání s dramatickými propady u mnoha jiných sektorů. Kromě toho, jejich schopnost generovat stabilní výnosy umožňuje dlouhodobým investorům těžit z kumulativního efektu reinvestování dividend a zisků.

Není náhoda, že mnoho úspěšných dlouhodobých investorů, včetně legendárního Warrena Buffetta, často vyzdvihuje hodnotu „boring“ investic. Buffettův konglomerát Berkshire Hathaway vlastní značný podíl ve firmách jako Coca-Cola a American Express, které vykazují stabilní růst a pravidelné výnosy. Buffett sám jednou prohlásil, že „nejlepší investiční horizont je navždy“, což dobře vystihuje strategii investic do stabilních společností. Ačkoli se investice do tradičních společností může zdát méně vzrušující, její dlouhodobé přínosy, jako je stabilní růst, pravidelné dividendy a ochrana před volatilními trhy, dokazují, že nuda může být nejen dobrá, ale také velmi zisková.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.