Na důchod nebo na školné pro děti. Jak správně investovat dlouhodobě

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceNa důchod nebo na školné pro děti. Jak správně investovat dlouhodobě
#Fondy#Starosti#Cíle

Investice lidem pomáhají řešit zásadní životní situace. Mohou zabránit propadu životní úrovně při vstupu do penze, nebo pomoci zhodnocovat prostředky potřebné pro děti, až půjdou na školu. Je však potřeba vybrat správné nástroje, jak toho dosáhnout. J&T Banka proto nabízí fondy Life, které umožňují vytvořit dlouhodobé rezervy k předem stanovenému datu v budoucnu.


Jedním z typů fondů, do kterých má cenu investovat, jsou takzvané fondy životního cyklu. Tyto fondy fungují tak, že se v průběhu času mění jejich složení. Nejprve vyšší podíl představují rizikovější, a tedy výnosnější aktiva, postupem času se ale investované částky přesouvají do méně rizikových nástrojů.

Fond investuje především do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Fondy životního cyklu jsou vhodné pro investory, kteří potřebují vytvořit dlouhodobé rezervy k předem stanovenému účelu a datu v budoucnu. Takové fondy nabízí i J&T Banka pod jménem J&T Life.

„Tyto fondy jsou určeny investorům, kteří chtějí své úspory strukturovat podobně jako naše ekonomická elita. Jsou vhodné pro pravidelné i jednorázové investice. Každý z fondů má jedinečnou strategii a investor si může najít to, co nejlépe vyhovuje jeho investičním cílům,“ vysvětluje portfolio manažerka Gladiola Štursová.

Podle ní fondy J&T Life odpovídají potřebám investování v různých životních situacích, jako je financování školy pro děti, spoření na penzi, popřípadě dosahování dalších dlouhodobých finančních cílů. „Nabízejí našemu klientovi možnost diverzifikovat své portfolio prostřednictvím nejúspěšnějších fondů J&T, tedy J&T Money, J&T Bond a J&T Dividend. Náklady na správu portfolia na úrovni fondů LIFE se v JTIS nezdvojují, takže investor nese pouze manažerský poplatek podkladových fondů a dostává tak službu sestavení portfolia jen s minimálními správními náklady,“ vysvětluje Štursová.


Dlouhodobá investice

Fondy J&T Life v tuto chvíli mají tři konečná data – jeden skončí k roku 2025, druhý 2030 a poslední 2035. Doporučená doba držení je přitom pět let. To proto, že krátkodobě může situace na finančních trzích způsobit mírný pokles výnosu do záporu, z dlouhodobého hlediska jsou však díky aktivní správě portfolia fondy v plusových hodnotách.

„J&T Life fondy jsou rozloženy do stabilizační, výnosové a růstové složky dle požadavků na výnosnost a kolísavost každého z fondů. Stabilizační složka je reprezentovaná krátkodobými bankovními depozity a repo operacemi. Ve výnosové složce jsou především dluhopisové investice. Budou zde zastoupeny mimo jiné oceněné fondy J&T MONEY a J&T BOND. Růstovou složku tvoří především akcie, doplňkově však i komodity a mohou být zahrnuty i nemovitostní investice. Budeme využívat strategií fondů J&T Opportunity, J&T Dividend a rovněž vlajkové lodi skupiny J&T fondu J&T ARCH,“ vyjmenovává portfolio manažerka.

Například fond s konečným datem 2035 má v tuto chvíli průměrný roční výnos od založení 3,29 procenta. To je přitom hodnota, která z dlouhodobé perspektivy překonává průměrnou hladinu inflace (ta bývá na úrovni dvou procent a před aktuální inflační krizí byla mnoho let dokonce hluboko pod dvěma procenty).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.