Je Česko doma prorokem?

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 


Je Česko doma prorokem?
#Trendy#Ekonomika#Růst#Akcie

Nejeden český investor a intelektuál má pocit, že vše u nás je špatně a neodvratně spěje k tragickému konci. Navíc všude jinde je tráva zelenější a investiční příležitosti je nutné hledat jinde ve světě. Správnou zelenost trávy jde určit těžko, ale změřit výkonnost investic je hračka.Je Česko doma prorokem


Za posledních 5 let index PX, který měří výkonnost akcií na pražské burze, vzrostl asi o 25 %. Když se k tomu připočtou vyplacené dividendy, tak se celkové zhodnocení blíží 70 %, tj. roční průměrná výkonnost je 10,8 % p.a. To není málo a je to zhruba stejně jako zhodnocení amerických akcií za posledních 5 let. Což určitě mnohé překvapí, protože klíčovou charakteristikou domácího akciového trhu jsou vyplácené tučné dividendy, které tvoří více jak polovinu celkového zhodnocení. Přitom nejeden z investorů může tento vliv nejen nedocenit, ale přímo přehlédnout.


Je Česko doma prorokem


Druhým přehlíženým faktorem je postupné posilování koruny, která k euru za 5 let přidala přes 9 procent. Následně je celková výkonnost evropských akcií měřena v korunách za 5 let „jen“ 30 % a průměrná roční výkonnost 5,4 % p.a. Shodou náhod polovina toho, co mají domácí akcie.


Je Česko doma prorokem


Pokud si pro široké globální srovnání vezmeme indexy MSCI, tak nám také vyjde, že MSCI Czech Republic na horizontu 5 a 10 let má nejen kladnou výkonnost, ale i poráží všechny regionální trhy (Polsko, Maďarsko) a dokonce globálně téměř všechny regiony. Na horizontu 10 let lepší výkonnost vykazují jen trhy v USA, za poloviční dobu pak mají podobný výkon.


Je Česko doma prorokem


Možná je opravdu jinde ve světě tráva zelenější. Ale šťavnatější akciové louky se díky domácím tučným dividendám a posilující koruně ve světě hledají těžko.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.