VIG: Předepsané pojistné vzrostlo v 1Q o 12 % r/r

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Pojišťovna reportovala za první tři měsíce tohoto roku meziroční růst hrubého předepsaného pojistného o 12,1 % na 3 871 mil. EUR, mírně pod našimi odhady (3 929 mil. EUR). Za růstem je pozitivní vývoj v regionu střední a východní Evropy a také akvizice maďarských a tureckých aktiv od společnosti Aegon. Bez vlivu této konsolidace by pojistné vzrostlo o 7,1 % r/r. Ukazatel kapitálové přiměřenosti (solvency ratio) zůstává na velmi vysoké úrovni 284 % (280 % na konci roku 2022). Podle očekávání management opět nezveřejnil celoroční výhled s odkazem na nejistotu související s válkou na Ukrajině a volatilitou na finančních trzích. Celkově podle našeho názoru nezazněly žádné překvapivé informace a začátek roku navázal na vývoj z předchozích kvartálů.  


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.