Colt CZ: Skupina investorů prodává ve zrychleném úpisu 1,7 % akcií firmy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Colt CZ včera oznámila, že skupina akcionářů ve zrychleném úpisu prodává 599 tis. akcií, což představuje 1,74 % akciového kapitálu společnosti. Podle oznámení jde o stejné akcionáře, kteří prodávali akcie firmy v listopadu 2021 a kteří akcie získali z tzv. earn-outů, tedy akciové složky platby za koupi amerického Coltu. Pokud ve zrychleném úpisu akcionáři prodají celý uvedený objem, nebudou již v Coltu držet žádné další akcie. Výsledek prodeje a prodejní cena by měly být oznámeny dnes. Výsledek zrychleného úpisu bude záležet na prodejní ceně, nicméně zrychlený úpis odstraní z trhu část prodejců, což by mohlo být v delším horizontu příznivé pro cenu akcie. Zprávu zatím hodnotíme jako neutrální.

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.